Aktuelt

Jan Valentin Sæther er død

religioner      |      12/01/2018

Anerkjent billedkunster og gnostisk prest, Jan Valentin Sæther, har gått bort.

Jan Valentin Sæther etter å ha forettet en gnostisk gudstjeneste i Asker. Foto: Inger Bult.

Av Hans Olav Arnesen

Jan Valentin Sæther (1944-2018) gikk bort den 11. januar, klokken 23.45. Sæther var gift med kunsthistorikeren Hanne Elisabeth Storm Ofteland.

For de fleste er nok Jan Valentin Sæther først og fremst kjent som en av Norges mest anerkjente figurative kunstmalere.

Ikke så rent få ble nok kjent med Sæther også i undervisningssammenheng. Gjennom store deler av karrieren, og like frem til sin bortgang, har han vært engasjert i kunstundervisning. Ikke minst vakte det stor oppmerksomhet da Sæther utkonkurrerte Odd Nerdrum i kampen om professoratet i figurativt maleri ved Statens kunstakademi i 1996.

Sæther hadde en sterk åndelig side. Den kom til syne i kunsten, blant annet det flere tiårlange kunstprosjektet «Gnostisk reise», men også i rituelle sammenhenger. I 1988 ble han ordinert som gnostisk prest av den amerikanske biskopen Stephan A. Hoeller i Ecclesia Gnostica.

Religioner.no besøkte den gnostiske menigheten han ledet i Norge, Ecclesia Gnostica Norvegia, i 2012, noe du kan lese om her.

Jan Valentin Sæther deltok også i Uenighetens fellesskap-prosjektet, i regi av Religioner.no og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Det går ut på å svare på et antall til dels svært krevende spørsmål ut i fra ens tros- og livssynsståsted.

Noen samfunn klarer å svare på 3-4 spørsmål i løpet av en dag, andre så mye som tjue. Sæther fremstod imidlertid som fullstendig utrettelig og svarte på hele 73 spørsmål i løpet av én dag. Det er en rekord vi har grunn til å forvente at blir stående da det knapt vil være mulig å slå den.

Med Sæthers bortgang har så vel Norges kunstmiljø som tros- og livssynslandskapet her til lands blitt en talentfull, karismatisk og fargerik skikkelse fattigere.

Religioner.no-lenker:

Lenker:

 , , , ,