Aktuelt

Kan polygami være svaret på tidsklemma?

Religioner       |      19/03/2012

Det er ikke lett å være karrierekvinne og en god hustru på samme tid. En ny trend blant muslimske kvinner i Storbritannia er å lette på de huslige byrdene gjennom polygyne ekteskap. 

Av Hans Olav Arnesen

Wikimedia Commons.

To utfordringer møtte europeiske kvinner da de i sin tid begynte å få seg karrierer. For det første var det ikke lenger like lett å skaffe seg egnede menn da mange av det såkalte sterke kjønn forventet seg mer huslige koner. For det andre ble det  ofte slik at kvinner fremdeles måtte ta seg av brorparten av husarbeidet, og på den måten ble dobbeltarbeidende. Kanskje er det ennå slik i en del hjem, selv i Norge.

Nå er det driftige kvinner av utenomeuropeisk avstamning som møter dette problemet. Men kanskje har ihvertfall muslimske kvinner funnet en løsning? Ifølge Daily Mail er stadig flere muslimske kvinner i Storbritannia interessert i å bli andre- eller tredjekoner. I tillegg til at karrierekvinnene ikke ønsker å lage mat og stelle huset er det også en annen ting som motiverer britiske muslimer til å dele ektemann med andre. Det er rett og slett for få single menn på markedet. Årsaken til dette er at muslimske briter ofte henter seg en kone fra utlandet.

Mizan Raja, som organiserer muslimske ekteskap verden rundt fortalte til Sunday Times at han hadde mottatt hundrevis av telefoner i løpet av det siste halvåret fra kvinner som ønsket å bli andrekoner.

“Etterspørselen etter denne typen forhold er drevet av kvinnene, ikke mennene. I løpet av en generasjon har kvinner blitt utdannede, skapende og profesjonelle.”

Disse ekteskapene er ikke gyldig i henhold til britisk lov, men kan være like bindende for dem det gjelder. Kanskje er dette begynnelsen på en endring av en lang monogamitradisjon i Europa? Polygyne ekteskap er nemlig vanlig også blant muslimer i Frankrike, mens såkalte polyamorøse forhold alt i noen tid har vært et fenomen i Vesten, selv om det er langt vanskeligere å kvantifisere omfanget av dem. I fjor ble lovligheten av forbudet mot polygami prøvd for høyesterett i den kanadiske delstaten British Columbia, men forbudet ble opprettholdt. Det kan etterhvert bli krevende å argumentere mot at flere samtykkende partnere inngår ekteskap med hverandre i liberale, vestlige samfunn hvor de fleste tabuer alt er brutt, og hvor seksualmoralen er et privat anliggende.

Religioner.no

Lenker: 

 

 

 , , , , , ,