Aktuelt

Kastet visittkort med navnet Muhammad. Arrestert for blasfemi.

Religioner       |      19/12/2010

Det skal stadig mindre til for å bli anklaget for blasfemi i Pakistan. 

Tekst av Hans Olav Arnesen

Muhammad i himmelen. Tyrkisk 1700-tallet. Topakimuseet i Istanbul. Wikimedia Commons.

Muhammad i Himmelen, tyrkisk, 1700-tallet, Topakimuseet i Istanbul – Wikimedia Commons

De senere årene har man opplevd et økende antall blasfemidommer i muslimske land. Ofte rammer disse anklagene religiøse minoriteter, og blasfemianklager kan gjerne synes motivert av personlige uoverstemmelser snarere enn noen egentlig religiøs krenkelse. Selv om det har vært flere rystende blasfemidommer i en rekke muslimske land i det siste, har særlig mye oppmerksomhet vært rettet mot Pakistan. Landet har nylig har fått en ny lov som skal verne Islam mot krenkelser. Den saken som har blitt mest omtalt i Norge er utvilsomt dødsdommmen mot den kristne, pakistanske kvinnen, Asia Bibi. Anklagene er fremmet av en gruppe muslimske kvinner og har vekket mye engasjement blant muslimske pakistanere. Blant annet har demonstranter lovet å gå til hellig krig dersom hun blir benådet, og en muslimsk bønneleder har utlovet en halv million rupi til den som dreper kvinnen dersom hun slipper fri.

En mindre omtalt blasfemisak fra Pakistan skiller seg ut på flere måter, og kan vise seg å ha større betydning enn saken mot Asia. Tiltalen er spesiell både fordi anklagen er så absurd, men også fordi den anklagede selv er muslim. Den pakistanske legen, Naushad Valyani, ble nylig arrestert fordi han hadde krenket Profeten. Legen ble oppsøkt av  Mohammad Faizan, en selger fra den farmasøytiske industrien. Valyani var ikke interessert i noe kjøp og kastet selgerens visittkort i søpla, og begikk dermed en blasfemisk handling. Ettersom selgerens navn var Mohammad, det mest populære herrenavnet i Pakistan, kunne han nemlig anmeldes for å ha krenket Profeten ved å kaste navnet hans i søppeldunken.

Spørsmålet er likevel om saken mot Valyani kan bli et vannskille i kampen mot drakoniske og urettferdige blasfemidommer? For det første gjør det antagelig inntrykk at også muslimer kan bli ofre for hevngjerrige mennesker som bruker blasfemiloven som et våpen. Når selv en respektert, retttroende doktor kan bli offer for slike absurde anklager må mange stille seg spørsmålet om de selv er trygge? For det andre vil en slik fredning av all tekst som inneholder navnet, Muhammad, gjøre det nesten umulig å leve i et land hvor dette er det mest populære mannsnavnet. Skal man ikke kunne kaste aviser, kvitteringer, gamle brev eller andre papirer som har dette navnet påskrevet? Få vil nok se seg tjent med en slik forkrøpling av det pakistanske samfunnet. Slik kan kanskje saken mot Valyan love godt også for dødsdømte Bibi?

Nyhetslenker:

Religioner.no lenker:

 

 , , , , ,