Aktuelt

Kjønnslemlestelse av guttebarn?

Religioner       |      06/08/2010

Er omskjæring av gutter også et overgrep? Flere skandinaviske medisinere mener det, men deres amerikanske kolleger er uenige. 

“Omskjærelsen”: Tintoretto ca. 1587 – Wikimedia Commons

Av Hans Olav Arnesen

Overlege og talsmann for Barnekirurgisk forening i Sverige, Gunnar Gøthberg, kaller i en uttalelse til NRK, omskjæring av guttebarn for et lemlestende inngrep. Begrepet kjønnslemlestelse har tidligere blitt reservert for omskjæring av jentebarn, men nå blir også guttenes variant beskrevet i lignende termer fra medisinsk hold. Gøthberg får imidlertidig støtte av norske kolleger, som Jan Helge Solbakk, som er professor i medisinsk etikk ved Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo.

– Det er et overgrep. Omskjæring av gutter er et overgrep, på samme måte som omskjæring av jenter er et overgrep. Jeg mener det bør forbys på lik linje.

Også leder for Rådet for legeetikk, Trond Markestad, mener at inngrepet er både medisinsk overflødig, smertefullt og risikofylt og etterlyser et forbud. Selv i de tilfeller hvor bedøvelse anvendes er inngrepet uforsvarlig på grunn av potensielle komplikasjoner og ettersmerter, og fordi det ikke har noen medisinsk begrunnelse.

Amerikanske kolleger er uenige

Forslaget blir likevel møtt med motstand fra kolleger med bakgrunn fra religiøse tradisjoner hvor denne praksisen har urgamle røtter. Rolf Kirschner, leder for Kvinneklinikken ved Rikshospitalet, og tidligere leder for Det mosaiske trossamfunn, mener man må differensiere mellom omskjæring av guttebarn og jentebarn. Han mener videre at noe av motstanden kan skyldes manglende evne til å sette seg inn i årtusenlange tradisjoner hans norske kolleger ikke selv tar del i. Kirschner får delvis støtte av amerikanske kolleger med lengre erfaringer med dette kulturfenomenet, som hevder at omskjæring av guttebarn har potensielle fordeler såvel som farer. Blant annet skal mannlig omskjæring føre til lavere risiko for overføring av smittsomme kjønnsykdommer, inkludert det fryktede HIV-viruset. Noen av argumentene for og i mot omskjæring av gutter kan du lese om her.

Viktig for både jøder og muslimer

Omskjæring av guttebarn foregår i både jødiske og muslimske miljøer og blir foretatt på hundrevis av guttebarn i Norge hvert år, i følge Fædrelandsvennen. Jødiske og arabiske barn blir gjerne omskåret som spedbarn, mens den tyrkiske omskjæringen, en sunet,  foregår med eldre guttebarn og utgjør et slags overgangsritual sammenlignbart med den lutherske konfirmasjon, hvor guttebarn opp til trettenårsalderen tar sine første skritt inn i mennenes verden. De opplever en storslagen feiring hvor de blir oversvømt med gaver og oppmerksomhet som kanskje medvirker til å vaske bort en del av de smertefulle minnene fra selve inngrepet.

Mener du omskjæring er av gutter er et overgrep som kan betegnes som kjønnslemlestelse? Fortell oss din mening i kommentarfeltet under artikkelen.

 ,