P1000124 | Kristne feirer jul, hedninger drikker jul

Harald Eilertsen skjenker gudene et libasjonsoffer bestående av mjød.