P1000133 | Kristne feirer jul, hedninger drikker jul

Eirik og Siv Christine identifiserer seg med ulike norrøne guddommer i ulike situasjoner.