Ole Peder Kjeldstadli – forminsket | Kven råder over din død?