Aktuelt

Mormonismens fødested

religioner      |      11/07/2014

Det er fullt mulig å besøke fødestedet til mange av de store religionsstifterne. Mye er likevel skjult i tidens tåke, og det er ikke bestandig lett å være sikker på om man har kommet til riktig sted. Langt enklere er det når mannen det er snakk om levde i det nittende århundret. 

Av May-Lisbeth Brew

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Et lite hus, bygd basert på familien Smiths skildringer av deres originale hus, og basert på grunnmuren som ble funnet på dette stedet. Her bodde Joseph Smith i 1820 når han åpenbaring ifølge mormonerne. I bakgrunnen er parkeringsplassen, og den hvite veggen er mottagelsessenteret på gården.

Kjører du rundt på landsbygden i de vestlige delene av delstaten New York vil du kan hende støte på en noe uvanlig statue. Monumentet har form av en stor bok, og er plassert ved et stort hvitt hus.

640px-Joseph_Smith,_Jr._portrait_owned_by_Joseph_Smith_III

Joseph Smith – Wikimedia Commons.

Kallenavnet på området vi nå befinner oss i er ” “Det brente distrikt” (The burned over district). Tidlig på 1800-tallet var dette et område med mye religiøs aktivitet og uro. Erie-kanalen var under utbygging for å lette handelen opp og ned fra kysten. Og området rommet også en rekke ulike kulturer. Blant annet var det hjemlandet til Seneca Nasjonen,  som var en del av den mektige konfederasjon av urfolksnasjoner – kjent under navnet “The Six Nations”.

Midt i dette kaoset bor en familie med navnet Smith. De har en sønn som skal komme til å sikre seg en viktig plass i religionshistorien. Mannen det er snakk om er Joseph Smith – grunnleggeren av  Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Mer kjent som mormonere.

Misjonerende guiding

Her befinner altså jeg meg.  Smånervøs og nysjerrig titter jeg inn døren, og rett innenfor står det et eldre, velkledd ektepar.

De ønsker meg velkommen og spør om jeg er mormoner. “Nei” svarer jeg “men jeg er på besøk fra Norge og tenkte jeg kunne komme på besøk?”.

Entusiastisk gir de meg en brosjyre med et kart og forklarer hva alt er. Ved siden av besøkssenteret, hvor jeg nå befinner meg, finnes det også en kirke, et tempel og gården hvor Joseph Smith bodde når han først fikk sitt kall fra Gud. Det var også her mottok veiledning fra engelen Moroni om hvor han kunne finne gullplatene med Guds budskap.

Jeg drar på jakt etter gården hvor det hele begynte.

Kartet viser vei, ruten er godt skiltet og en parkeringsplass er bygd til glede for bilistene. Og jammen er det ikke enda et besøkssenter ved gården.

Nok en gang  går jeg noe nølende inn. Med det samme jeg kommer inn døren blir jeg møtt av en mann. En “elder” som straks tar meg i hånden, ønsker meg velkommen. Også han vil vite om jeg er mormoner. Etter å høre min forklaring henviser han meg til to yngre kvinner. De blir introdusert som Sister Joyce Tran og Sister Royce Lewis. De skal være guidene mine rundt på gården, og forklarer at dersom jeg har noen spørsmål er det bare å spørre.

Omvisningen har et tydelig misjonerende preg, og starter med det lille huset familien Smith bodde i når Joseph fikk sitt kall, ifølge søstrene som viser meg rundt.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Innsiden av huset er innredet med tidsriktige møbler. På stuebordet ligger en gammel utgave av King James bible – oppslått med passasjen som inspirerte Joseph Smith til å be til Gud etter et svar: “If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not; and it shall be given him” (James 1:5)”.

Ifølge mormonerne gikk Smith ut i skogen bak huset, avmerket på kartet jeg fikk utdelt som “the sacred grove”, og ba til Gud om å gi ham visdom om hvilken kirke han skulle bli medlem av.

“Som svar på hans bønn viste Gud Faderen og hans Sønn Jesus Kristus seg for ham, akkurat slik himmelske personer hadde vist seg for profeter som Moses og Paulus på bibelsk tid. Joseph fikk vite at den kirken som opprinnelig ble grunnlagt av Jesus Kristus, ikke lenger fantes på jorden”[1].

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Her skjedde det. Guidene åpner døren og peker ut av huset, mens de gjengir Joseph Smiths historie av hendelsen, “det skjedde der”.

Hele turen gjennom bygningene er en mormonsk beretning om hvordan troen startet, med rom for spørsmål. Etter en lengre gjennomgang av det tross alt nokså vesle huset tar vi turen videre til et større hus circa 100 meter unna. Også dette bygd av familien Smith.

Smiths hus.

Dette huset er ikke en kopi, 80% av huset er intakt fra tiden familien Smith bodde her ifølge guidene.

Mormonerne forteller at det var i dette huset Joseph Smith bodde når han mottok instrukser fra engelen Moroni om hvor han kunne finne gullplatene med Guds budskap. Disse gullplatene ble oversatt av Joseph Smith og blir ansett av mormonerne for å være en historisk bok om hvordan de gamle isralittene utvandret fra Jerusalem ca 600 år før kristus og bosatte seg på det amerikanske kontinentet under ledelse av profeten Lehi.

Fra Lehis sønner kom to folkeslag, nephittene, og lamanittene, de hadde profeter og skrev ned profetenes budskap på metallplater. Jesus viste seg så for disse folkeslagene etter han hadde blitt korsfestet, drept og stått opp fra de døde i Midtøsten. Han helbredet de syke og utførte mirakler på samme vis som i gamlelandet.

Denne bildekrusellen krever javaskript.

Vel, tilbake til Joseph Smith. Gullplatene han ble satt til å finne var blitt begravet av profeten Mormon circa 320 år etter Kristus. De kristne isralittene på det amerikanske kontinentet døde ut, og når europeerne kom var det ingen kristne igjen.

Guidene viser meg rundt i Smith-familiens nye hjem, hvor han i 1827 ble ledet til gullplatene. De forteller at gullplatene ble skjult i huset flere ganger og på ulike steder. Folk hørte om gullplatene og ville stjele dem. Familien så seg derfor nødt til å gjemme dem – i ildstedet, og i verktøykassen til Joseph Smiths bror.

AK000017.jpg (1)

Guidene forteller at jeg er rett ved ildstedet hvor Smiths gullplater ble gjemt. Vil jeg ha et bilde av meg selv på dette viktige stedet? Klart.

Tilhengerne av den nye religionen dro snart fra dette området. Vestover mot Utah, og det er visstnok få mormonere igjen i området. Men selv om de er få er de fortsatt veldig merkbart tilstede. Rett før vi avslutter turen spør guidene etter min kontaktinformasjon – og ikke minst oppfordrer de meg til å lese Mormons bok. Gjennom intens bønn til Gud, forteller de, hvor jeg spør ham om dens sannhet, kan jeg finne ut hvorvidt Mormons bok er sann eller ikke.

Nå har ikke jeg fulgt akkurat denne oppfordringen, men det var en merkelig og fornøyelig omvisning. Og om du er komfortabel med å bli misjonert litt for, og ikke minst har spørsmål du vil stille til mormonere – vel, da er en tur til mormonismens fødested noe som kan anbefales.

Om du vil lære mer om mormonere kan du følge lenkene under.

Religioner.no lenker: [1] http://www.jesukristikirke.no/om-kirken/historie.html

 , , , , , ,