Aktuelt

Moskva-tro kirker flykter til ukrainsk side – ny lov skal forhindre uroligheter

Kai Westergaard      |      21/01/2019

En nasjonal ukrainsk-ortodoks kirke er opprettet og mange ønsker å slutte seg til den. En ny lov har til hensikt å regulere denne prosessen og forhindre sammenstøt. 

Av Alexander Tymczuk

Både russiske og norske kommentatorer har advart mot at blod vil flyte nå som flere ortodokse menigheter i Ukraina ønsker å bytte kirketilhørighet fra Den russisk-ortodokse kirke i Ukraina (tidligere Den ukrainske ortodokse kirke – Moskva-patriarkatet, eller UOK-MP) til den nyopprettede og selvstendige Den ortodokse kirke i Ukraina.

Allerede har 80 menigheter skiftet tilhørighet fra den Moskva-tro ortodokse kirken i Ukraina til den nyopprettede ortodokse nasjonalkirken.

Det har siden 2014 vært enkelte tilfeller til bråk i enkelte prestegjeld der menigheten har vært splittet i synet på en overgang fra UOK-MP til den tidligere rivalkirken Den ukrainske ortodokse kirke – Kyiv-patriarkatet. Spesielt trekkes ofte kirkesplittelsen i landsbyen Ptytsja i det nordvestlige fylket Rivne frem. Den 17. januar stemte det ukrainske parlamentet gjennom en lovendring som tydeliggjør hvordan prosessen med overgang fra et kirkesamfunn til et annet skal foregå. Dette vil antakeligvis motvirke nye tilfeller av slike sammenstøt.

Lovendringen under navnet 4128-D vil endre ordlyden i Loven om trosfrihet og religiøse organisasjoner. I henhold til lovendringen går det frem at for at en menighet skal kunne skifte kirketilhørighet, må dette bestemmes gjennom en avstemming blant menighetens medlemmer, og der det er et 2/3-dels flertall for et skifte. Flertallet som er for et skifte må underskrive den endelige avgjørelsen. Endringene må også fremkomme i en endring av menighetens statutter, etter et allmøte blant menighetens medlemmer.

Den ukrainsk-ortodokse kirke har nylig fått status som en autokefal kirke, og er ikke lenger en del av Den russisk-ortodokse kirke. Avbildet er St. Michaels klosteret i Kiev.

Hva angår å avgjøre hvem som er medlemmer av menigheten, og dermed har stemmerett ved avstemmingen, er dette opp til hver enkelt menighet.

Ved skifte av kirketilhørighet, følger eierskap og bruksrett over kirke og annen kirkeeiendom menigheten.

Dersom en del av menigheten ikke ønsker å skifte kirketilhørighet, kan det opprettes en ny menighet. Denne vil ha rett til å utarbeide en avtale om tilgang til og bruk av kirkebygget.

Mer om Den ukrainsk-ortodokse kirke fra Religioner.no: 

 

Foto av Yuri Loginov, og er hentet fra Pexels.com