Aktuelt

Neturei Karta – antisemittenes nyttige idioter?

siljebknarud      |      19/01/2013

Trond Linstad har blitt utdelt en jødisk ærespris av den ultraortodokse sekten Neturei Karta som mener staten Israel ikke burde eksistere. Er deres tolkning av Guds vilje mer riktig enn det jødiske flertallets? Eller er de nyttige idioter for antisemitter i Europa og Midtøsten? 

Tekst og foto av Silje Belghaug Knarud

Det ble fullsatt kjeller på Litteraturhuset da Venner av Jerusalem med Trond Ali Linstad i spissen inviterte til foredrag av en ultraortodoks rabbiner onsdag 16. januar. Den amerikanske rabbineren Rabbi Yisroel Dovid Weiss, som hedret Linstad med en ærespris,  holdt et foredrag som het ”Israel – en apartheidstat”.

Weiss-fotoSiljeKnarud

Den amerikanske rabbineren Yisroel Dovid Weiss mener opprettelsen av staten Israel var et brudd på en hellig overenskomst mellom Gud og det jødiske folk.

Hva slags stat er Israel?

Trond Ali Linstad innledet møtet med å si at midt i alle konflikter står Israel sentralt.

– Hva er det da med denne staten Israel som har så mye uro, hissige konflikter og kriger rundt seg hele tiden?

Linstad stilte flere retoriske spørsmål. Er dette en apartheidstat? Hva slags tenkning og ideologi ligger til grunn for denne staten? Kan man skille mellom det å være mot Israel, mot sionisme og mot jødedom? Rabbi Weiss og hans kompanjong Rosenberg kom helt fra New York for å snakke om nettopp forskjellen på antisionisme og antisemittisme.

Sionisme er nasjonalisme!

Rabbi Weiss begynte foredraget med en bønn til Gud og en takk for at han fikk komme til Norge å holde dette foredraget, og at folk tok seg tid til å komme.

– Vi har ikke nok tid i kveld til å ta opp alle problemene rundt dette temaet, men ved Guds hjelp skal vi kaste lys over denne konflikten og vi skal ta denne kunnskapen vi lærer med oss videre så vi kan lære andre folk om denne konflikten, forteller han ivrig.

–Temaet er jødedom versus sionisme, folk rundt om i verden tror dette er det samme, men det er det ikke. Sionisme er en relativt ny ideologi, og er ikke en del av jødedommen, fortsetter han. Weiss er karismatisk som bare amerikanere kan være.

– Sionismen er laget av folk som har gått bort fra Toraen, Theodor Herzl, Ze’ev Jabotinsky og David Ben-Guriongrunnleggerne av sionismen var ikke jøder, de holdt ikke de 10 bud eller sabbaten, de ville skape en nasjonalisme. Men hvorfor er det så viktig for dem å ha en jødisk stat, spør han seg.

De snakket om å være anti-religiøse og hva er da logikken? For å vise at dette er selvmotsigende fortalte Weiss at selve navnet sionistene bruker er stjålet av beleilighetshensyn. Det passer seg for dem å bruke religiøse navn og symboler, som David-stjernen, for å legitimere staten Israel.

Gud forbyr jøder å ha et hjem

Konservativ sekt

Rabbi Yisroel Dovid Weiss kommer fra en konservativ sekt innenfor den ultraortodokse bevegelsen. Sekten kaller seg Neturei Karta som betyr “voktere av byen” på jødisk-babylonsk arameisk. Gruppen oppstod i den gamle delen av Jerusalem på begynnelsen av 1800-tallet. Nå finnes gruppen over hele verden, og det er vanskelig å si hvor mange medlemmer den holder, men mange er de ikke.

Da sionismen oppstod på sent 1800-tallet tok gruppen raskt avstand fra det de mente var en sekulær og antireligiøs ideologi. Etter gruppens mening kan bare Messias opprette en jødisk stat.

– Gud forbyr jøder å ha et hjem, fortalte Weiss.

– Toraen sier dette, for jødene brøt de ti bud og ble sendt i eksil i Babylon. Her fikk vi tre eder, og det er Gud som hersker over jorden, og bare han kan bestemme når eksilet er over, og det er ikke enda, og derfor kan vi ikke få vår egen stat.

Edene Yisroel Dovid Weiss snakket om er hentet fra rabbinsk tolkning av aggada – jødisk fortellertradisjon i Talmud. Hvorvidt edene ennå er gjeldende er omdiskutert. Flere ultraortodokse jøder hevder imidlertid det. Edene er som følger: 1) Jøder skal ikke ta landet med makt, 2) Jøder skal ikke gjøre opprør mot verdens nasjoner og 3) Nasjoner skal ikke undertrykke jøder for mye. Så lenge Gud ikke har gjort slutt på eksilet og frelst verdens mennesker, må jødene fortsette å sone sine synder som de begikk før eksilet i Babylon på 500-tallet fvt.

Sionismen er Satans verk

Jøder kan leve i fred med muslimer

Ifølge Neturei Karta er sionismen uten åndelig moral og stjeler landet Palestina fra innbyggerne.

– Tora sier det ikke er lov til å stjele, men sionismen stjeler Palestina, enda det er forbudt å opprette en jødisk stat, poengterte Weiss.

– Sionisme er ikke jødedom, men en politisk ideologi.

Weiss gikk tilbake i historien for å fortelle til ivrige lyttere om gyldne tider da jøder og muslimer levde sammen i fred og forsonlighet.

– Historien har vist at muslimer ikke hater jøder. Under inkvisisjonen i Spania da jøder måtte omvendes til kristendommen, rømte jøder til muslimske land. Weiss mente problemene oppstod da sionismen kom på slutten av 1800-tallet.

– Sionismen er Satans verk, de anklager alle for å være antisemitter. Muslimer har ikke forandret seg de siste hundre år og det er ingen grunn til at muslimer og jøder ikke skal kunne leve sammen, mente den frittalende rabbineren. Salen nikket samtykkende med.

– Israel skaper antisemittismen, fjern sionismen, oppfordret Weiss og folk i salen klappet.

Ingen religiøs konflikt

Weiss mente majoriteten av jøder i verden vil leve i fred med muslimer, men sionismen ødelegger.

– Å bo fredelig med muslimer må være billigere enn å produsere alle våpnene som blir brukt og reparasjonene av skadene. Dette er ingen religiøs konflikt. Det finnes jøder som snakker mot sionismen, men disse blir slått og diskriminert av sionister, men forandring må skje.

Weiss snakket iherdig og lenge. Han avsluttet med en appell om hvordan man kan stanse sionistene:

– Sør Afrika stanset apartheid-tiden gjennom grasrotbevegelser som reiste seg mot regimet. Dette kan skje i Israel også, men det må komme nedenfra. Vi må stå opp mot Israel og hjelpe Gaza!

Diagnose: apartheid

Det ble stor applaus da Yisroel Dovid Weiss var ferdig med foredraget. Weiss tildelte Linstad deres jødiske ærespris. Trond Ali Linstad tok mikrofonen igjen og takket for foredraget og prisen.

– Diagnosen er derfor apartheidstaten Israel og sionisme er politikk og jødedom er religion, oppsummerte han kort. Deretter åpnet Linstad for spørsmål fra salen.

Det første spørsmålet kom fra en kvinne som lurte på om ikke antisemittismen startet før sionismen fra slutten av 1800-tallet?  Hun mente den startet med europeerne langt tilbake i historien. Svaret fra Weiss er hentet fra Tora og profeten Jona.

– Jona advarte jødene om at de skal bli straffet. Antisemittismen er en del av jødedommen. Jødene må ta denne straffen, forklarte Weiss.

– Alt skjer på grunn av Gud. Gud lar folk bli sinte på jødene fordi jøder har handlet galt.

Det er bare én tolkning av Toraen

Linstad, Weiss og Rosenberg. Foto: Silje B. Knarud.

Linstad, Weiss og Rosenberg. Foto: Silje B. Knarud.

Sionistisk samarbeid med nazister

Det neste spørsmålet kom fra en muslimsk jente som har hørt at sionistiske jøder samarbeidet med nazister under andre verdenskrig. Hun har hørt at sionistene bare var interessert i å hente jøder som var velstående og hadde høy utdannelse til Israel, og at sionistene ønsket de vanlige jødene tatt av dage. Videre spurte hun om hvem det er som bestemmer hva som er ekte jødedom, hvem formidler sannheten?

Svaret på det første spørsmålet, om det var riktig at sionister og nazister samarbeidet under andre verdenskrig, kom spontant.

– De hadde den samme planen, og det var en vinn-vinn-situasjon, fortalte Weiss. Weiss la frem flere eksempler på sionistisk samarbeid med nazistene og at de lot være å hjelpe jøder som ikke ønsket å flytte til Palestina. Videre fortalte han at jødiske ledere som ikke støttet opp om sionismen ble drept, og at jøder derfor ikke turte stå opp mot sionismen.

Det andre spørsmålet var om hvem som formidler Toraen rett.

– Det er bare én tolkning av Toraen, sier Weiss bestemt.

– Jeg kan komme med over hundreogfemti begrunnelser for hvorfor en mark kan være kosher-mat, men dette er feil for mark er ikke kosher. Dette er advokatsnakk. Advokatsnakk tolker Toraen feil og det er det sionistene gjør, de kjøper rabbinere, men sannheten er at jødiske regler ikke blir holdt. Disse formidler derfor feil. De er falsknere som fordreier tolkningen, og man får hva en betaler for.

Flertall av religiøse jøder mot Israel

På spørsmål om hvor mange israelere som er imot staten Israel, svarte Weiss at de fleste jøder ikke er religiøse.

– De fleste jøder er derfor ignorante når det kommer til staten Israel og derfor blir jøder som er imot Israel i mindretall. Majoriteten av de religiøse jødene er derimot imot sionismen og Israel.

– Det at vår mening om staten Israel er i et mindretall betyr ikke at vi ikke har rett.

Problematisk initiativtaker

Blant publikum var Lars Gule – postdoktor i internasjonale studier på HIOA.

– Jeg synes det er interessant og viktig at vi får besøk av jøder med den bakgrunn og posisjon som Yisroel Dovid Weiss har. Det blir litt mer problematisk at initiativtaker og arrangør er en person som har kommet med antisemittiske synspunkter, kommenterte han.

Han er enig i at det er forskjeller på antisemittisme og antisionisme som han mener kom godt frem under foredraget til Weiss. Likevel er Gule fremmed for Weiss´ fundamentalistiske tankegang om at jøder selv har skylden for antisemittismen.

– Antisemittismen blir forstått som Guds straff over et ulydig folk. Det er en interessant teologisk posisjon, men om (for eksempel) kristne presenterer slike synspunkter, og det har jeg hørt flere ganger, blir det fort antisemittisme av det. At jøder som Weiss påtar alle jøder skylden for alt det gale som skjer i verden, uansett hvordan den er begrunnet, kan lett brukes av andre til nettopp å legge skylden på jøder for de konflikter og den uro jøder er involvert i. Derfor er dette svært problematisk. Og det er nettopp en slik begrunnelse for antijødiske og antisemittiske holdninger vi ofte får fra muslimsk hold.

Imidlertid mener Gule at foredraget ikke nødvendigvis sender ut gale signaler til forsamlingen.

– Det vil uansett være avhengig av tilhørerne og hva de «velger» å høre. Men på noen punkter var Weiss upresis og historisk unøyaktig. Slikt er uheldig uansett hvem som er tilhørere.

(…) se på hvilke lekekamerater de har valgt seg

ervin kohn

Ervin Kohn mener Neturei Karta er en marginal gruppe som ikke fortjener oppmerksomhet.

Lekekamerater med Irans president

På e-post kommenterte Ervin Kohn forstander for Det mosaiske trossamfunn møtet mellom Linstad og Weiss slik:

– Neturei Karta er en meget marginal gruppe innenfor den jødiske verden, både teologisk og politisk. At utryddelsen av 6 millioner jøder i Europa skulle være Guds straff er en tanke som er uhyrlig og ikke jødisk. At jødene er det eneste folk som ikke skal ha rett til en egen stat er et spesielt synspunkt, og som ikke deles av mange. De synspunkter gruppen forfekter er ikke normativ jødedom.

– Bare se på hvilke lekekamerater de har valgt seg; Ahmadinejad og Trond Linstad. Vi ønsker ikke å bidra til at disse får oppmerksomhet.

– Sionismen er en politisk bevegelse som arbeidet for å realisere drømmen om et nasjonalt hjemland for jødene i Israel. Jødenes totusenårige lengsel etter å returnere til Zion. Hva er det å være antisionist? Jo, det er å være motstander av de jødiske nasjonale aspirasjoner, eller å mene at Israel ikke har legitimitet. Folkeforbundet vedtok i 1922 det brittiske Palestina-mandatet, som blant annet skulle sikre opprettelsen av et nasjonalhjem for jødene. Folkeforbundet stadfestet også jødenes historiske rett til landet og sionistorganisasjonens legitimitet i mandatdokumentet.

Hvorvidt Weiss har den rette tolkningen av Toraen og av Guds vilje får være opp til andre å avgjøre. Men Weiss har ihvertfall knekt koden for å få sekulære nordmenn til å møte mannsterke opp for å lytte til en from rabbiner formidle sine religiøst begrunnede standpunkter i politiske spørsmål.

Religioner.no lenker: 

 

 

 

 , , , , , , ,