Aktuelt

Norges første buddhistiske kvinnetempel åpnet

Kai Westergaard      |      19/02/2019

I februar åpnet Norges første buddhistiske kvinnertempel i Kristiansand.

Tekst av Kai Erik Westergaard. Foto av Thich Vien Hanh.

– Vi er veldig fornøyd med at det nå også er etablert et tempel leder av kvinner, sier leder av Buddhistforbundet Egil Lothe.

Det vietnamesiske buddhistsamfunn i Kristiansand kjøpte 31. august 2018 en 990m2 bygning. Den er nå innredet til et tempel som er ledet av nonnen Thich Vien Hanh. Chua Phuoc An er navnet på tempelet, og det kan oversettes noe slikt som Tempel for fred og karma.

Denne bildekrusellen krever javaskript.

– Jeg får opplyst fra nonnen Vien Hanh som leder tempelet om at de er tre nonner der nå. I buddhismen er et kloster vanligvis også et forsamlingssted for lekfolk og det er også tilfellet for dette stedet, sier Lothe.

Det er stort sett Mahayana-buddhister som sogner til tempelet og deltar i de religiøse aktivetetene som nonne leder. Mahayana-retningen innenfor buddhismen utgjør i dag den mest tallrike tradisjonen.

– Ser vi på buddhismen blant buddhister med innvandrerbakgrunn i Norge ser vi at det er mest kvinner, men da blant de vanlige praktiserende. Det er derfor gledelig at de også kommer inn i ledelsen på den geistlige siden, sier Lothe.

Ifølge Buddhistforbundets nettsider er det anslagsvis 40. 000 buddhister i Norge. De fleste med bakgrunn fra andre land enn Norge.

Buddhistforbundet, som er en paraplyorganisasjon for buddhistisk trossamfunn, har 1800 medlemmer med etnisk norsk bakgrunn.

Religioner.no lenker: