Aktuelt

Ny norsk nettutgave av Koranen

Hans Olav Arnesen      |      01/11/2015

Endelig har det kommet en funksjonell nettutgave av Koranen på norsk. Og den er laget på dugnad. 

Av Hans Olav Arnesen

koranen

Vi lever i en digitalisert verden og folk innhenter stadig mer av den informasjonen de trenger gjennom internett.

Mange trossamfunn har tatt konsekvensen av dette, både ved å skaffe seg gode hjemmesider, men også ved å gjøre ulike kunnskapsressurser tilgjengelig.

Fremst blant disse er naturligvis ofte de hellige tekstene. For kristnes del har Bibelselskapet dekket dette behovet gjennom nettsiden Bibelen.no. Her kan man velge mellom ulike bibelversjoner på en oversiktelig og brukervennlig nettside.

For muslimer og islaminteresserte nordmenn har alternativene vært dårligere. Riktignok har man hatt tilgang på nettutgaver av Koranen tidligere, men de har vært lite funksjonelle. Frem til nå.

Koranen.org er en ny nettside som gjør det lett å søke seg frem til de koranversene man er ute etter. Som en bonus kan man dessuten spille av en mp3-fil og lytte til en resitering av versene.

Nettsiden eies og vedlikeholdes av Ahmadiyya Muslim Jama´at, Norges eldste muslimske menighet, med om lag sytten hundre medlemmer.

I motsetning til Bibelen.no, som drives av Bibelselskapet, og har flere faste ansatte, er Koranen.org et resultat av rent dugnadsarbeid. De eneste utgiftene knyttet til nettsiden er leien av serverplass og domenenavn, ifølge Shan Syed, som tilhører prosjektgruppen som har utformet siden.

Shan Syed. ahmadiyya

Shan Syed – eget foto

Hvorfor er det viktig å gjøre Koranen tilgjengelig på nett?

– Islam er en religion som legger stor vekt på forkynnelse og muslimer er pålagt å misjonere sin tro. Det å tilgjengeliggjøre det som vi mener er Guds ord er derfor en sentral del av dette arbeidet. Koranen er åpenbart på arabisk og den norske versjonen som er lagt ut er et forsøk på å oversette budskapet som er åpenbart menneskeheten, forklarer Syed som mener dette åpner en rekke nye muligheter.

Alle med tilgang til internett vil være i stand til å kunne lese Koranen hvor enn de måtte være. Man må nå nødvendigvis ikke ha en trykt utgave av Koranen lenger, men kan når som helst sette seg ned på sin PC eller dra frem mobilen eller en iPad mens man er i farta og likevel ha dette tilgjengelig. Dette er nyttig også for våre egne medlemmer og alle muslimer ettersom man også jevnlig skal resitere fra Koranen.

Syed påpeker at lydfilene gjør det lettere å få koranvers resitert for seg i en stresset hverdag full av tidspress. Ikke minst fordi nettsiden også er tilpasset mobile enheter, som smarttelefoner og lesebrett.

Har dere hatt noen inspirasjonskilder, som utenlandske korannettsider eller Bibelen.no?

Når man skal gå i gang med slike prosjektet så er det naturlig at man ser på hva andre har gjort. Det er mange gode løsninger og man blir derfor fort inspirert til å gjøre noe lignende. I først omgang har fokuset likevel vært å få en løsning som gjør den den skal gjøre, nemlig å vise en norsk oversettelse av Koranen.

Syed forklarer at nettsiden i første omgang er en kopi av den nederlandske ahmadiyyamenighetens løsning, som den norske prosjektgruppen deretter har videreutviklet. Ytterligere forbedringer er i vente. 

Fremover vil fokus være bedre design og navigeringsmuligheter for å gjøre dette mer brukervennlig.

Ved siden av muslimer og generelt religionsinteresserte er det trolig mange elever og studenter som vil ønske å gjøre bruk av nettsiden i forbindelse med studiene. Da vil de imidlertid måtte oppgi kilder, men i øyeblikket fremgår det ikke fra nettsiden hvilken oversettelse man har brukt. Vil det endre seg?

Den norske oversettelsen som ligger ute er 1996-versjonen, altså den første utgaven som ble gitt ut. Det jobbes i disse dager med å revidere oversettelsen, men dette er en tidkrevende prosess og vi valgte derfor å legge ut den komplette utgaven som vi hadde tilgjengelig. Nettsiden vil over den nærmeste tiden gjennomgå flere mindre endringer og det å legge ut mer informasjon vil være en del av denne prosessen.

Syed forklarer at det etterhvert vil bli lagt ut flere opplysninger om hvem som står bak prosjektet, arbeidet rundt oversettelsen og mer. Årsaken til at alt dette ennå ikke er klart er at nettsiden riktignok er lansert, men dette er ennå ikke annonsert for omverdenen. Religioner.no var dermed litt brysomt tidlig ute med disse spørsmålene.

Syed forklarer også at arbeidet med nettsiden ikke har gått i noen rett linje frem mot dagens resultat. Arbeidet med siden begynte for fem år siden, men prosjektgruppen opplevde at den nettløsningen de opprinnelig hadde valgt var i ferd med å gå ut på dato. Virkelig fart på arbeidet ble det for to år siden, da man fikk en erfaren webdesigner på laget. Deretter har utfordringen vært å få satt av nok tid, ettersom arbeidet har vært ulønnet og foregått på fritiden.

Hvilken respons har dere fått på nettsiden så langt? 

– Tilbakemeldingene vi har fått så langt er utelukkende positive, forteller Syed.

Det er likevel litt tidlig å si noe om brukergrupper og trafikktall, forklarer han, da det i første omgang kun er menighetens egne medlemmer som har blitt gjort oppmerksom på nettsiden, selv om noen av disse riktignok har informert om den i andre fora.

Vil det spille noen rolle, tror dere, for andre muslimer at denne nettutgaven av Koranen er produsert av ahmadiyyamenigheten?

Islam er som mange andre religioner splittet i mange grupper, uheldigvis. Det er noen teologiske forskjeller ute og går, men i selve oversettelsen, hvor man streber etter å få med seg mest mulig av det arabiske, så vil jeg tro at det ikke skulle være noe radikale forskjeller. Vi har med en fin kommentarløsning som fotnote på de enkelte vers. Der er det naturlig at kommentarene er farget av vårt syn på ting, men dette er ikke en del av Koranens opprinnelige tekst, påpeker Syed.

– Den arabiske teksten er felles for alle muslimer og alle utgaver av Koranen i verden i dag har den samme arabiske teksten. At enkelte andre muslimer vil være skeptisk til vår utgave er ikke til å unngå, men vi har mange eksempler på at vi har fått ros fra andre om at vår versjon er språkmessig veldig god og bedre enn andre norskoversettelser. I begynnelsen fantes kun Einar Berg sin oversettelse fra 1980 og den er veldig enkel i sitt språk, har jeg fått med meg.

Syed forteller at de også har planer om å lage tilsvarende nettutgaver av Koranen på svensk og dansk.

Egentlig burde vi kanskje ventet med å omtale den nye norskspråklige versjonen av Koranen på nett til prosjektet er ferdigstilt. Så tålmodige er vi imidlertid ikke.

Dessuten er den uferdige løsningen alt adskillig mer brukervennlig enn de andre eksisterende alternativene, så det er ingen grunn til å vente med å lese, lytte og kose seg på Koranen.org.

Du kan også bruke nettadressen koran.no for å komme til nettutgaven av Koranen. 

Lenker: 

Religioner.no-lenker: 

Hva er ahmadiyyabevegelsen? 

Følgende beskrivelse er hentet fra ahmadiyyamenighetens hjemmeside.

Ahmadiyya-bevegelsen i Islam er et verdensomspennende fellesskap som ble grunnlagt i 1889. Grunnleggeren, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad fra Qadian i India; hevdet å være den utlovede Reformator hvis komme var ventet under forskjellige navn og titler av tilhengere av forskjellige religioner. Under guddommelig veiledning fremla han en revolusjonerende redegjørelse om at det kun ville komme én slik reformator, hvis oppdrag til syvende og sist ville være å forene menneskeheten under en universell religion. Han hevdet videre at denne reformatoren ikke ville fremstå som en uavhengig skikkelse men være underordnet Islams hellige profet Muhammad Mustafa (Allahs fred og velsignelser være med ham). Hans komme, hevdet Ahmad, ville til slutt frembringe en gylden tidsalder for en universell religion som menneskeheten i uminnelige tider hadde drømt og lengtet etter.

 , , , , ,