Aktuelt

Oslos migrantmenigheter er utadvendte

religioner      |      13/02/2020

En ny undersøkelse viser at hovedstadens tros- og livssynssamfunn er utadvendte og samarbeidsorienterte. Særlig minoritetssamfunnene.

Av Kai Erik Westergaard

Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning (KIFO) har i samarbeid med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) utført en undersøkelse av tros- og livssynsmangfoldet i Oslo.

Målet med undersøkelsen var å måle hvor utadrettede tros- og livssynssamfunnene er. Hvor mye kontakt de har med sekulære organisasjoner og etater, såvel som andre tros- og livssynssamfunn, og hvilke holdninger de har til samarbeid med andre.

I dag ble funnene presentert i rapporten: Bidrar trosmangfoldet til «parallellsamfunn»? En undersøkelse av tros- og livssynssamfunnene i Oslo.

Ikke-kristne trossamfunn har mest interreligiøs kontakt

KIFO-rapporten viser at tros- og livssynssamfunnene i Oslo er utadvendte. Nesten alle har svart at de har hatt kontakt med sekulære organisasjoner som skoler og lokale myndigheter. 44 % har også hatt kontakt med tros- og livssynssamfunn som tilhører andre religioner eller livssyn.

Ikke-kristne tros- og livssynssamfunn har oftest interreligiøse kontakter. 85 % av de ikke-kristne tros- og livssynssamfunnene har slike kontakter. Muslimske trossamfunn ligger også over gjennomsnittet. 71 % av de muslimske trossamfunnene i undersøkelsen har interreligiøse kontakter.

I en pressemelding sendt ut av KIFO og STL i dag, har generalsekretær i STL, Ingrid Rosendorf Joys, følgende kommentar:

– Undersøkelsen viser tydelig at det er både ønske om og vilje til utadrettet virksomhet i tros- og livssynssamfunnene i Oslo. Særlig blant minoritetene. Det er et gledelig funn og det lover godt for fremtiden.

Migrantmenigheter er også utadvendte

Selv om tidligere undersøkelser har vist at såkalte migrantmenigheter kan være nyttige «landingsplasser» for nyankomne innvandrere, har det også blitt uttrykt bekymringer om at de kan isolere seg og virke segregerende.

Ifølge undersøkelsen er det liten grunn til bekymring. Den viser nemlig at migrantmenighetene er mer utadvendte, sammenlignet med utvalget i sin helhet. Forskningssjef i KIFO, Ånund Brottveit, har følgende kommentar til disse funnene:

– Det denne undersøkelsen viser er at kommunen bør se på tros- og livssynssamfunnene som allierte i arbeidet med å skape tryggere og bedre nærmiljøer for alle, snarere enn potensielle spirer til såkalte «parallellsamfunn».

Om undersøkelsen

Ifølge KIFO var responsraten svært god, og de anser utvalget som rimelig representantiv. Minoritetssamfunnene var like godt representert i undersøkelsen som menigheter tilhørende Den norske kirke (Dnk), som fremdeles er det suverent største trossamfunnet i Oslo. Undersøkelsen er utført med støtte fra Oslo kommune.

Les mer om undersøkelsen: 

 

 , , , , , ,