Aktuelt

Prediker familiens evangelium på kristenkonferanse

Hans Olav Arnesen      |      20/03/2015

Familie, familie, familie lyder budskapet på den kristne konferansen Oslo Symposium. I Kristiansand har varaordfører Jørgen Kristiansen vært med på å sette idealene ut i praksis.

Tekst og foto av Hans Olav Arnesen

Oslo symposium 2015 (85)

Jørgen Kristiansen handler som han preker i rollen som varaordfører i Kristiansand.

Lytter man til talerne på Oslo Symposium er det ingen tvil. Familien er den grunnleggende institusjonen i samfunnet. En trussel mot familien er derfor en trussel mot hele samfunnet.

Varaordfører i Kristiansand, Jørgen Kristiansen (KrF) er hjertelig enig. Ifølge ham er nøkkelen til et godt samfunn å finne i velfungerende familier. Motsatt leder samlivsbrudd og oppstykkede familier til sosiale problemer som ikke gagner fellesskapet. Blant annet fattigdom.

I sitt innlegg på symposiet vektla han hvordan veien til fattigdom i Norge i hovedsak er todelt, men i begge tilfeller knyttet til familien. For en del innvandrere er relativ fattigdom ofte knyttet til store barnekull, mens den for etniske nordmenn ofte skyldes samlivsbrudd. Indirekte kostnader knyttet til skole og idrett, som nettbrett, fritidsutstyr og lignende, merkes godt for både enslige foreldre og familier med mange barn.

“Jeg er så utrolig lei av å være fattig alenemor”, skal en kristiansandskvinne ha sagt, ifølge Kristiansen.

Mange av innleggene på Oslo Symposium veksler mellom svartmaling og rosenrødt håp for fremtiden. Kristiansens tale rommet begge deler, men han var også opptatt av å påpeke at det er mye å glede seg over allerede. Blant annet har ungdommen aldri vært “snillere”. Ungdomskriminaliteten er synkende, og bruken av alkohol, tobakk og cannabis lavere enn på svært lenge.

Men det er skyer på horisonten. Kristiansen var bekymret for såkalt naving blant ungdommer, men også den økte bruken av spesialundervisning i skolen. Kan dette skyldes at foreldrene i skilsmissefamilier ikke lenger har tid til å hjelpe barna med skolearbeidet?

At Norge går mot dårligere tider etter hvert som oljealderen nærmer seg slutten var nok en grunn til å ta disse faresignalene på alvor, mente Kristiansen. Hvordan skal Norge kunne ta vare på dem som faller igjennom etter hvert som de offentlige inntektene synker?

Gjennom kristne verdier, var det ikke overraskende svaret. Ikke minst kristen nestekjærlighet, som Kristiansen betegnet som en “radikal grunnholdning for å møte våre medmennesker”. Derfor måtte man forsøke å opprettholde de sosiale støtteordningene som best man kunne, selv i harde tider.

Haugiansk gründerånd vil også bli viktig. Skal Norge lykkes med å omstille seg er vi avhengig av innovasjon og skaperkraft, og for mange kristne er Hans Nielsen-Hauge nærmest personifiseringen av disse egenskapene.

Til sist er det familien som vil berge oss. Familien er et sikkerhetsnett, og tiltak for å hindre samlivsbrudd er derfor et gode for samfunnet såvel som for de enkelte familiene, hevdet Kristiansen.

 

Hjemmeværende kvinner produserer skattebetalere

Etter å ha holdt sitt innlegg kunne varaordføreren fortelle Religioner.no at KrF og Høyre har svært store ambisjoner for Kristiansand. Og familiepolitikk og næringspolitikk går hånd i hånd for sørlendingene.

– Kristiansand skal bli Skandinavias mest barne- og familievennlige by, og en by som barnefamilier bare må besøke.

Den såkalte “sørlandsmodellen” fikk i fjor hard medfart i landets største avis. Hva tenker Kristiansen om påstanden om at hjemmeværende sørlandskvinner snylter på arbeidende kvinner og menn i andre deler av landet?

– I et samfunnsøkonomisk perspektiv er det bare tull å tenke at man er snylter fordi man velger å være hjemme og få barn. Tenk på verdien av bare én ny skattebetaler, sier Kristiansen som påpeker at premisset for kritikken uansett ikke gjelder hans kommune, da Kristiansand har en høy andel kvinner i arbeid.

For mange norske familier er det ikke noe reelt alternativ å ha en av foreldrene hjemme med barna mens de er små. Særlig i de større byene sørger store boliglån for at begge foreldre må stå i jobb for å kunne betjene renter og avdrag. Kristiansand er imidlertid et unntak, og boligprisveksten i kommunen flatet ut for flere år siden. Ifølge Kristiansen er det ingen tilfeldighet, men har sammenheng med kommunens mål om gjøre byen mest mulig familievennlig.

– Vi har bygget oss til en boligprisnedgang

Kristiansen svingte også innom innvandrere i sitt innlegg, og fastslo at man måtte se på dem som en ressurs snarere enn en utfordring. Det er en ressurs Kristiansand har mye av. Av de større byene er det kun Oslo og Drammen som har flere såkalt fremmedkulturelle enn Kristiansand. Det er heller ingen tilfeldighet, ifølge Kristiansen, som mener at det har vært et poeng å gjøre Kristiansand til en inkluderende by.

– Det er vi stolte av.

Kristiansens fremstilling av Kristiansand er utvilsomt rosenrød, men finnes det ikke en slange i ethvert paradis? I Kristiansands tilfelle synes den å bestå av en enorm gjeldsbyrde. Mer enn fem milliarder kroner skylder kommunen som, på tross av å være Norges femte største by, kun har åtti tusen innbyggere å fordele gjelden på.

Er det særlig haugiansk å sylte kommunen ned i gjeld?

– Det er en sammenheng mellom den kvaliteten vi har på bygningsmassen og det vi har i gjeld, svarer Kristiansen. – Vi har bygd skoler for to milliarder. Vi har ikke noe etterslep på det å bygge skoler. Vi har dessuten Norges beste dekning på idrettsanlegg fordi vi ønsker å være en attraktiv by å bo i for ungdom og barn. Vi har bygd idrettsanlegg for 1.3 milliarder de siste ti årene. De andre byene som ikke har gjort det vi har gjort må investere i disse tingene senere.

Ifølge Kristiansen er det i grunn så enkelt at norske kommuner flest må velge mellom to onder.

– Enten har man gjeld eller så har man etterslep.

Kristiansands innbyggere synes i det minste å være fornøyd med å ha valgt det første alternativet. Kun i Asker kommune er innbyggerne mer fornøyd med de kommunale tjenestene enn kristiansanderne.

 

Religioner.no lenker: 

 

 

 

 , , , , , ,