Aktuelt

Profetien som kan sikre Trump valgseieren

religioner      |      08/10/2020

Filmen The Trump Prophecy vises denne måneden på kinoer i USA. Kan den bidra til å gi Donald Trump fire nye år i Det hvite hus? 

Kilde: Fathomevents.com

Av Hanne Trangerud

Med bare noen uker igjen til presidentvalget, spiller Donald Trumps støttespillere igjen et av sine trumfkort for å mobilisere konservative kristne til å stemme på ham: Fokus på Trump som Guds utvalgte redskap, profetert på forhånd og dermed beviselig en del av Guds plan.

På to utvalgte datoer, 8. og 10. oktober, vises filmen The Trump Prophecy på kinoer over hele USA. Den samme filmen ble vist på over 1000 kinoer før mellomvalget i 2018, da en tredjedel av senatet og samtlige plasser i Representantenes hus ble skiftet ut.

Brannmann-profet

Filmen bygger på en angivelig sann historie der den tidligere brannmannen Mark Taylor forteller om en profeti han fikk fra Gud i 2011 om at Donald Trump ville bli USAs president. Taylor var på den tid svekket etter lang tids sykdom med hormonforstyrrelser og posttraumatisk stressyndrom. En dag han satt foran TV-en mens Trump talte på Fox News, åpenbarte Gud for ham at den stemmen han hørte var «stemmen til en president». Taylor gikk straks i gang med å skrive ned det han mente var Den hellige ånds tale, og resultatet var den såkalte «commander-in-chief prophecy». Her ble Trump beskrevet som «utvalgt», «salvet» og et redskap som Gud ville bruke for å gjenopprette USA som den mektigste og mest velstående nasjon i verden (med unntak av Israel).

Ifølge Taylor la han profetien til side. Den ble ikke oppfylt i 2012, slik han opprinnelig hadde trodd, men han delte den likevel med enkelte andre. Blant dem var Mary Colbert, kona til hans nye lege, Don Colbert, som er en kjent person i det evangelikale miljøet. Da Trump annonserte sitt kandidatur i juni 2015, var Mary Colbert sentral i å spre profetien til andre evangelikale ledere og influensere. Hun sørget også for å etablere bønnegrupper som regelmessig ba sammen for Guds utvalgte kandidat i månedene forut for valget. På denne måten fikk profetiene mer oppmerksomhet, og fokus ble rettet mot at det var Guds vilje at de sanne kristne skulle stemme på Trump.

Før valget 2016 ble Taylors profetier spredt i det evangelikale miljøet, godt hjulpet av televangelister og sentrale publiseringskanaler, som Charisma Magazine. Ikke lenge etter Trumps valgseier kom også boken, The Trump Prophecies: The Astonishing True Story of the Man Who Saw Tomorrow… and What He Says Is Coming Next, forfattet sammen med Mary Colbert. Her deler Taylor en rekke andre profetier han mottok om Guds utvalgte president, ledsaget av hans egne kommentarer med et utvetydig politisk budskap. Den Gud vi møter i Taylors profetier er svært opptatt av amerikansk politikk, med klar preferanse for det republikanske partiet og konservative kristne saker (inkludert retten til å eie våpen). Han har til gjengjeld lite til overs for Demokratene, Barack Obama og Hillary Clinton – noe som reflekteres i skurkeaktige beskrivelser og en litt snodig profetisk referanse til Obama som «en lus».

Tapte mellomvalget i 2018

Høsten 2018 kom altså filmen, The Trump Propchecy, produsert av ReelWorks Studio og Liberty University med et budsjett på to millioner dollar. Liberty University er et av de mest kjente evangelikale studiesteder i USA. Daværende rektor, Jerry Falwell jr, var en av Trumps viktigste hjelpere for å mobilisere evangelikale velgere under valget 2016. Filmen, som ble vist på kinoer over hele USA kun 2. og 4. oktober 2018 (én måned før mellomvalget), er et rent propagandastunt for Trump, der han fremstilles som Guds utvalgte redskap til å redde USA. Nasjonalisme og visse konservative tolkninger av kristendommen står sentralt.

Ifølge Trumps evangelikale støtteapparat var mellomvalget i 2018 enda viktigere enn valget 2016. For effektivt å få gjennom de lovendringer som vil gjøre USA til en mer konservativ kristen nasjon, er det nødvendig med flertall i begge underhusene av Kongressen. I 2018 gikk det imidlertid ikke deres vei. Demokratene fikk flertall i Representantenes hus, noe som har vist seg å fungere som en brems for flere av Trumps ønskede tiltak (herunder sentrale valgløfter til de evangelikale).

Kan mobilisere hjemmesittere

Som i 2018 vises nå The Trump Prophecy på kinoer nasjonen rundt. Timingen med visning én måned før valget er høyst strategisk. Tusenvis av evangelikale kristne har tradisjonelt latt være å stemme ved politiske valg. Trumps omstridte karakter og væremåte gjør det ikke akkurat bedre, og mange foretrekker hjemmesitting fremfor å måtte velge én av to dårlige kandidater. De siste ukene før valget er sentrale for å mobilisere denne velgergruppen. Filmen om Trump-profetiene forsøker å fjerne den aktuelle barrieren ved å vise at Gud både kan og vil bruke personer som ikke er perfekte. Han har gjort det før, og vil gjøre det igjen – denne gang med Trump.

Også i 2016 ble det omkring en måned før valget publisert profetier om Trump som Guds utvalgte redskap. Da var det en nyskrevet bok av den tidligere pastoren og nå politiske strategen Lance Wallnau. I God’s Chaos Candidate: Donald J. Trump and the American Unraveling forteller Wallnau at Gud også hadde åpenbart for ham at Trump ville vinne valget. Sentralt i fremstillingen var Trump som Guds «Kyros-kandidat». Kyros var den persiske kongen som lot jødene vende tilbake fra det babylonske fangenskap på 500-tallet f.Kr. På samme måte som Gud brukte en hedensk konge til å redde sitt folk da, ville han ifølge Wallnau nå bruke den nokså omstridte Trump til å redde USA fra moralsk og økonomisk forfall.

Wallnaus bok formidlet for øvrig et annet viktig budskap, som ikke sjelden har ledsaget andre profetier og religiøse støtteerklæringer til Trump. Selv om Gud har utvalgt ham, er det opp til de kristne å sørge for at profetiene går i oppfyllelse. Hvordan? Ved å ydmyke seg, søke Gud i bønn – og, ikke minst, møte opp ved valgurnene og stemme på ham!

Selv om Trump-profetiene er blitt til i et miljø der guddommelige åpenbaringer og profetier hører til i det hverdagslige, har de først og fremst sin funksjon som et politisk virkemiddel som skal overbevise kristne velgere om at de må stemme på Trump for ikke å kjempe imot Guds vilje.

 , , , , , , , ,