Aktuelt

Rabita-moskeen klager Nettavisen inn til PFU etter det de kaller en «svertekampanje»

religioner      |      05/04/2024

Nettavisen har i en rekke artikler og kommentarer rettet alvorlige anklager mot Det islamske forbundet (Rabita). Nå har trossamfunnet i Oslo klaget Nettavisen inn til PFU for det de mener er brudd på Vær varsom-plakaten.

Av Hans Olav Arnesen

Det islamske forbundet (Rabita) sendte i går ut en pressemelding hvor de informerer om at de har klaget inn Nettavisen til Pressens faglige utvalg for det de hevder er brudd på Vær varsom-plakaten.

Bakteppet er en lang serie artikler, kommentarer og innlegg fra høsten 2023 og gjennom vinteren. I artiklene er de blitt anklaget for økonomiske misligheter, som regnskapsrot og manglende mva-rapportering, men også en rekke andre grove forhold. Rabita lister opp flere av dem i sin pressemelding:

«Nettavisen har formidlet at vi er en politisk organisasjon, eller mafiavirksomhet, som driver med business og politikk fremfor religion. At vi praktiserer segregering, kulturell apartheid og radikalisering, og utgjør en sikkerhetstrussel mot det samfunnet vi er en del av, samt om mulig enda verre ting.»

I den foreløpig siste artikkelen i Nettavisen med kritikk av Rabita, anklager en av avisens spaltister, Lily Bandehy, moskeen for å bedrive «hjernevasking» av unge jenter:

«Denne Rabita-moskeen har kurs for jenter, fra 10-årsalderen, om hvordan de skal pynte hijaben, om hvor viktig hijaben er. De indoktrinerer dem til å bruke hijaben».

Journalistisk gravearbeid

Nettavisen har bedrevet gravejournalistikk rettet mot trossamfunnet over lengre tid. Selv betegner avisen avsløringene som «viktig, kritisk journalistikk». Det er imidlertid svært stor uenighet om hva Nettavisen faktisk har funnet gjennom sitt gravearbeid, med ett unntak.

Moskeen har nemlig erkjent at de har gjort én feil. De skulle ha levert regnskap til regnskapsregisteret, ikke bare til statsforvalteren, etter at omsetningen i organisasjonen oversteg tjue millioner.

Angrep og forsvar

Mange i Nettavisen har bidratt til sakene om Rabita. Ansvarlig redaktør, Gunnar Stavrum, har skrevet en lederartikkel. Politisk redaktør, Erik Stephansen, har skrevet en kommentar. Mest aktiv har sjef for økonomi- og politikkredaksjonen vært, Halvor Ripegutu. Han har skrevet innlegg i Minerva, Dagsavisen, Nettavisen og M24. Avisens faste spaltister, Dana Manouchehri og Lily Bandehy har også kommet med oppsiktsvekkende påstander om Rabita.

Flere har reagert på bildet Nettavisen har malt av Rabita. Blant disse er Birgit van der Lans, leder av STL Oslo, som skrev et innlegg i Vårt Oslo. Daværende generalsekretær i STL, Ingrid Rosendorf Joys, som har skrevet først ett, så ytterligere ett innlegg i M24, så vel som ett i Nettavisen.

FAFO-forsker, Olav Elgvin, har også skrevet et innlegg i Nettavisen. Det ble møtt med et motsvar av Shakeel Rehman.

Klagen

Rabita har ikke levert inn noen samlet klage til PFU, over alle sakene som er publisert i Nettavisen. I pressemeldingen skriver de:

«Nettavisens kampanje mot Rabita er såpass omfangsrik, og rommer så mange overtramp, og eksempler på det vi oppfatter som brudd på VV-plakaten, at det ville vært uråd å holde seg innenfor PFUs klagerammer dersom vi skulle inkludert dem alle. Vi har derfor valgt å la det meste være i denne omgang. I stedet konsentrerer vi oss om bare tre klagepunkter i kun én artikkel.»

Artikkelen det er snakk om er «Forskerne kobler Rabita til Det muslimske brorskapet: Vil endre samfunnet». Punktene i Vær varsom-plakaten som Rabita mener Nettavisen har brutt er: 3.2., 3.7. 4.4, som omhandler kildebruk, korrekt gjengivelse av kilder og dekning i stoffet.

Rabita skriver i pressemeldingen:

«Nettavisen har gjengitt kilder feil, intervjuet svenske forskere som ikke har kjennskap til vårt trossamfunn, og rettet beskyldninger, karakteristikker og anklager mot oss som de ikke har belegg for. Vi håper derfor på en PFU-fellelse, ettersom det trolig er det nærmeste vi vil komme en oppreisning fra Nettavisen.»

Til M24 gir ansvarlig redaktør i Nettavisen, Gunnar Stavrum, følgende kommentar om PFU-klagen:

«En menighet som Rabita, som mottar store offentlige tilskudd, må finne seg i kritisk journalistikk som avslører regnskapsrot. Vi står stått på vår journalistikk, og har tillit til at Pressens Faglige Utvalg vil komme til samme konklusjon uten at vi forhåndsprosederer saken, slik Rabita forsøker på.»

Merknad: Hans Olav Arnesen er på det tidspunkt hvor denne artikkelen blir publisert ansatt i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), som kommunikasjonsansvarlig. Rabita er medlem av Muslimsk Dialognettverk, som er en av femten medlemsorganisasjoner i STL. Som artikkelen omtaler, har STL engasjert seg i konflikten gjennom kritikk av Nettavisen.

Les alle sakene i konflikten mellom Rabita og Nettavisen:

 1. Nettavisen: Moskeene motarbeider norske verdier (28.9.23)
 2. Nettavisen: Kritisk til budskapet fra moskeene: – Motarbeider integreringen (2.10.23)
 3. Nettavisen: Saker og setninger tolkes ondt (2.10.23)
 4. Nettavisen: Stor norsk moské med skjult økonomi: – En sikkerhetsrisiko (15.12.23)
 5. Nettavisen: Rødt og Frp vil ha granskning av moské (19.12.23)
 6. Nettavisen: Moskeens hemmeligheter er en sikkerhetstrussel (20.12.23)
 7. Nettavisen: Svikten til Rabita har ikke skadet noen (23.12.23)
 8. Nettavisen: avsløring: Skal granske trossamfunn (3.1.23)
 9. Nettavisen: Rabitas millioninntekter ble ikke rapportert (3.1.24)
 10. Nettavisen: Knusende moskékritikk: Må ta beslag i eiendom (5.1.24)
 11. Nettavisen: Forskerne kobler Rabita til Det muslimske brorskapet: Vil endre samfunnet (7.1.24)
 12. Nettavisen: Moskeen er ikke et sted for å be – men et skattkammer (8.1.24)
 13. Nettavisen: Moské får offentlig millionstøtte, men skjuler private donorer (8.1.24)
 14. Nettavisen: Problemet knapt noen ønsker å snakke om – av Christian Lomsdalen (9.1.24)
 15. Nettavisen: Flere av Nettavisens spørsmål står ubesvart (16.1.24)
 16. Nettavisen: Rabita-moskeen er ikke islamistisk (23.1.24)
 17. Nettavisen: Elgvin svikter muslimer ved å fjerne et kritisk blikk på Rabita (25.1.24)
 18. Nettavisen: Statsforvalter undersøker Rabita etter regnskapsrot (25.1.24)
 19. Nettavisen: Vi kan ikke ta «spesielle hensyn» i kritikk av muslimske menigheter (19.2.24)
 20. Nettavisen: Svertekampanjen overgår anstendighetens grenser (1.3.24)
 21. Nettavisen: Mener moské «hjernevasker» jenter til å bruke hijab – etterlyser venstresiden (7.3.24)

Konflikten slike den har utspilt seg i andre medier enn Nettavisen:

 1. Minerva: Rabita ønsker kritisk journalistikk velkommen (15.1.24)
 2. Minerva: Flere av Nettavisens spørsmål til Rabita står ubesvart (24.1.24)
 3. Dagsavisen: Rabita-moskeen er ingen trussel (31.1.24)
 4. Dagsavisen: Nettavisens Rabita-avsløringer er viktig, kritisk journalistikk (2.24)
 5. Vårt Oslo: Moskeen Rabita i sentrum har de siste ukene måtte tåle mye (27.1.24)
 6. Vårt Oslo: Rabita-moskeen var avgjørende for å forme meg og min identitet (24.1.24)
 7. Utrop: Grov feilfremstilling i Nettavisen om Rabita (12.1.24)
 8. Utrop: Lokallag i Sp ut mot Rabita etter Nettavisen-avsløring (8.1.24)
 9. Utrop: Nettavisen må stoppe heksejakten på Rabita-moskeen (15.1.24)
 10. NRK, Dagsnytt 18: Uværet “Ingunn” har truffet Harstad – Dagsnytt 18 – NRK Radio
 11. M24: Nå er det Nettavisens tur til å svare
 12. M24: Ingrid Joys bommer fullstendig
 13. M24: Det er Ripegutu som bommer fullstendig (1.3.24)
 14. M24: Vi beklager veldig (1.3.24)
 15. M24: Rabita-moskéen klager inn Nettavisen til PFU (4.4.2024)

 , , , ,