Aktuelt

Religions- og livssynsledere: Ikke møt opp på SIAN-demonstrasjoner

religioner      |      04/09/2020

Ikke gi SIAN oppmerksomheten de ønsker seg, er budskapet fra norske religions- og livssynsledere.

Av Kai Erik Westergaard

 

Den antiislamske organisasjonen SIAN har fått enormt mye oppmerksomhet de seneste månedene. Illustrasjon: STLDet skyldes først og fremst de massive motdemonstrasjonene, som i enkelte tilfeller har resultert i vold mot SIAN-aksjonister, så vel som i sammenstøt mellom antirasister og politiet.

Dette vil norske religions- og livssynsledere ha en slutt på. Den muslimske paraplyorganisasjonen Muslimsk Dialognettverk (MDN) har flere ganger oppfordret sine medlemmer om å ikke møte opp på demonstrasjonene. Samme oppfordring har Islamsk Råd Norge (IRN) gitt. Nå får de støtte fra ledere i andre norske tros- og livssynssamfunn.

Oppropet er publisert på Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunns nettside og facebookside. Det lyder som følger:

«Religions- og livssynslederforumet i STL støtter Muslimsk Dialognettverk (MDN) og Islamsk Råd Norge (IRN) i deres oppfordringer om å ikke styrke ytterliggående grupper som sprer hat mot muslimer ved å møte opp på deres demonstrasjoner. Religions- og livssynlederforumet i STL tar avstand fra all voldsbruk som svar på hatytringer og fordømmer all vold mot politiet. Vi må bryte den negative spiralen vi er inne i hvor en ytterliggående muslimfiendtlig gruppe får stadig mer oppmerksomhet i både inn- og utland. La oss stå sammen og la hatet stå alene. Ikke møt opp på demonstrasjonene.»

Følgende religions- og livssynsledere har signert oppropet: Olav Fykse Tveit (Den norske kirke), Bernt Eidsvig (Oslo katolske bispedømme), Senaid Kobilica (Muslimsk Dialognettverk), Manirathana Thero (Buddhistforbundet), Joav Melchior (Det mosaiske trossamfunn), Tom Hedalen (Human-Etisk Forbund), Gurmail Singh Bains (Sikhsamfunnet i Norge), Zahoor Ahmad (Ahmadiyya muslim jama´at), Surinder Nath Joshi (Sanatan Mandir Sabha), Berit Hagen Agøy (Norges Kristne Råd), Tarjej Pedersen (Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige), Kristine Høiland (Kristensamfunnet i Norge), Kari Bansal (Holistisk Forbund).

Forsvarer ytringsfriheten 

I et innlegg i VG utdyper Religions- og livssynslederforumet sitt syn på dette spørsmålet. De peker på at ytringsfrihet og tros- og livssynsfrihet henger sammen, og at det i mange andre deler av verden er tros- og livssynsminoriteter som blir forfulgt. De skriver at ytringer må møtes med ytringer og at:

«Religiøse krenkelser kan aldri rettferdiggjøre vold.»

Ikke desto mindre slår de fast at enkelte ytringer er lovstridig:

«Enkelte ytringer er imidlertid så hatefulle at de bryter med loven. Det er det opp til vårt rettsvesen å avgjøre. Muslimske ledere har uttrykt sin tiltro til det norske rettsvesen og til norsk politi. Vi støtter denne tillitserklæringen fra våre muslimer.»

De oppmuntrer også politiet til å dempe konfliktnivået ved å la de antiislamske demonstrasjonene avvikles andre steder:

«Flere av demonstrasjonene har blitt arrangert på steder hvor barnefamilier og eldre ferdes. STL vil derfor oppmuntre politiet og lokale myndigheter om å finne steder hvor demonstrasjoner med denne typen konfliktpotensial kan avvikles uten at det virker truende og opprørende for lokale beboere.»

Skeptisk til dialog

Religions- og livssynslederforumet mener at motdemonstrasjonene virker mot sin hensikt, fordi det gir SIAN den oppmerksomheten de er ute etter. STL har imidlertid også advart mot at også andre måter å tilnærme seg den antiislamske gruppen kan gi den samme uønskede virkningen. Tidligere varaordfører i Drammen, Yousef Gilani, har invitert SIAN til et dialogmøte.

Generalsekretær i STL, Ingrid Rosendorf Joys, har advart mot dette i en kronikk i Dagsavisen Fremtiden.

«Med publikum og presse tilstede er det mer sannsynlig at møtet i Drammen vil føye seg inn i en rekke av kyniske PR-stunt fra SIANs side, som inkluderer offentlig brenning eller sønderriving av Koranen.»

Minhaj-moskeen på Vålerenga forsøkte seg på dialog med SIAN i 2013. Da nektet de å ta av seg på skoene når de gikk inn i moskeen. Det kan du lese om her.

 , , ,