Aktuelt

Russland slår ned på Scientologikirken

Religioner       |      18/10/2011

 

Av Hans Olav Arnesen

Det kan synes som om religionsfriheten blir utfordret i en rekke land om dagen. I Europa har Nederland nylig fulgt i Belgia og Frankrikes fotspor og nedlagt forbud mot bruk av ansiktsdekkende hodeplagg i det offentlige rom. I Kazakhstan gikk man på torsdag til et langt mer omfattende tiltak for å stramme inn religionsfriheten. Ifølge Huffington Post har presidenten godtatt en lov som oppløser alle eksisterende trossamfunn og krever at de må registrere seg på nytt. Trossamfunn med færre enn femti medlemmer vil ikke oppnå godkjenning, og dette skal sies å motvirke ekstremisme, men vil i realiteten ramme protestantiske misjonsgrupper hardest.

Også i Russland går man til angrep på uønsket religiøs aktivitet. I denne omgangen er det scientologene som får unngjelde. Tidligere i år erklærte en russisk domstol at en rekke scientologibøker var “ekstremistiske” inkludert “Hva er scientologi?” av religionens grunnlegger, L. Ron Hubbard.

Nå har russiske myndigheter gått til langt mer direkte skritt og gjennomført et raid mot Scientologikirken i Moskva for å hindre distribusjonen av ekstremistisk litteratur. Det går frem av videoklippene under at den russiske ordensmakten ikke går videre varsomt frem når de slår ned på uønsket religiøs aktivitet.

Scientologene er ikke den første nyreligiøse gruppen som blir rammet av myndighetenes skepsis mot alternative religionsformer. I fjor ble det innført forbud mot reklame for alternative behandlingsformer og healing, et marked som har vokst voldsomt i Russland i de senere år.

 

Religioner.no lenker:

Lenker:

 

 , , , ,