Aktuelt

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn fordømmer invasjonen av Ukraina

religioner      |      01/03/2022

Tros- og livssynssamfunnene i STL samler seg bak en historisk fellesuttalelse om den russiske invasjonen av Ukraina. 

Av Kai Erik Westergaard

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) består av 15 medlemsorganisasjoner, inkludert tre paraplyorganisasjoner. Disse dekker nesten hele det norske tros- og livssynslandskapet, og har til sammen mer enn 80 % av den norske befolkningen som sine medlemmer.

På sitt årsmøte den 28. februar var den russiske invasjonen av Ukraina tatt opp. Møtet fant sted i Det mosaiske trossamfunns lokaler i Bergstien i Oslo, og ble innledet med ett minutts stillhet for Ukraina.

Rådsmedlemmene besluttet å stille seg bak en felles erklæring som fordømmer invasjonen. Slik lyder fellesuttalelsen i sin helhet:

«Ukraina er utsatt for en brutal russisk invasjon, og de menneskelige lidelsene er enorme. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn vil uttrykke vår dypeste medfølelse med ofrene for krigshandlingene.

Invasjonen er også et angrep på demokrati, folkeretten og menneskerettighetene.

STL er tuftet på prinsippet om å fremme gjensidig respekt og forståelse gjennom dialog. STLs medlemssamfunn har alt fra noen få tusen til flere millioner medlemmer. Alle sitter ved samme bord, som likeverdige parter. Uenighet håndteres på sivilisert vis.

Motsatt tankegang, makt trumfer rett, ligger bak invasjonen av Ukraina.

STL vil utfordre norske myndigheter om å ta imot flyktninger, om behovet melder seg. Vi vil også oppfordre våre medlemmer om å støtte opp under det humanitære arbeidet i Ukraina og nabolandene. Ukrainere som alt finnes i Norge, i og utenfor STLs medlemssamfunn, må motta støtte og omsorg i denne vanskelige tiden.

STL vil minne om at ansvaret for angrepet ligger hos Russlands ledelse, med Vladimir Putin i spissen. Vanlige russere skal ikke klandres for regimets ugjerninger. Russere bosatt i Norge må vernes mot hets og beskyldninger.

Tros- og livssynssamfunnene i STL står sammen i fordømmelsen av angrepet på et fredelig og demokratisk land. En våpenhvile må komme raskt, og den bør etterfølges av en varig fred.»

Historisk uttalelse

Ingrid Rosendorf Joys. Foto: Kai Westergaard.

 

Fellesuttalelsen er historisk. Det er første gang tros- og livssynssamfunnene i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn samler seg om en uttalelse av denne typen, som fordømmer et annet lands handlinger.

Hvorfor kommer STL med denne fellesuttalelsen? 

– Rådsmedlemmene i STL er, i likhet med de fleste andre, rystet over det som har skjedd i Ukraina. Ett av Norges naboland har invadert et demokratisk land som ikke utgjør noen militær trussel.  Det oppleves veldig nært, forklarer generalsekretær i STL, Ingrid Rosendorf Joys.

Det har pågått mange andre væpnede konflikter i løpet av de 25 årene STL har eksistert. Hvorfor har ikke Samarbeidsrådet fordømt disse?

– Det stemmer at denne fellesuttalelsen er historisk. STL har ikke tradisjon for å uttale oss om utenrikspolitiske spørsmål. Det at Rådet gjør det nå sier noe om hvor uvanlig situasjonen faktisk er. Vi er vitne til største landkrigen i Europa siden andre verdenskrig, mellom Europas to største land, og hvor Russland åpenbart er den aggressive part.

I uttalelsen står det at russere i Norge må vernes mot hets og beskyldninger. Hva menes med det?

– Vi har alt hørt om tilfeller av at russere i Norge trakasseres etter invasjonen. For tros- og livssynssamfunn i Norge er det svært viktig å ta avstand fra det. Flere av våre trossamfunn har selv opplevd at deres medlemmer blir klandret for ugjerninger begått av grupper eller regimer i utlandet. Å holde mennesker kollektivt ansvarlig for handlinger de ikke har noen befatning med er galt, og skal ikke forekomme, slår Joys fast.

Lenker: 

 , , ,