Aktuelt

Selv Fanden leser Bibelen

Hans Olav Arnesen      |      30/09/2010

Ateister kan mest om religion.

Av Hans Olav Arnesen

En undersøkelse om religionskunnskap blant amerikanere, utført av det meritterte, PEW Research Center, viser at ateister og agnostikere kan mest om religion av alle de spurte gruppene. Etter ateistene og agnostikerne kommer jøder og mormoner. Spørsmålene gikk ut på kunnskap om sentrale skikkelser i de ulike religionene, samt historien deres og de viktigste læresetningene. Aller best scorer ateister og jøder på spørsmål som angår religion i det offentlige liv, og om religioner utenom kristendom, slik som buddhisme, hinduisme, islam og jødedom. De som scorer aller dårligst på generell religionskunnskap er latinamerikanske katolikker.

Når spørsmålene blir innsnevret til kun å gjelde kristendom, scorer de kristne bedre, men fremdeles dårligere enn mormonere. Evangeliske kristne kommer på en andreplass etter mormonerne, som riktignok selv betegner seg som kristne. Ateistene er likevel flinkere enn både katolikker og tradisjonelle protestanter også på spørsmål vedrørende Bibelen og kristendom.

Andre funn i undersøkelsen viser at menn scorer litt høyere enn kvinner, hvite amerikanere litt høyere enn minoriteter. Jøder og ateister har et generelt høyere utdanningsnivå som kan forklare en del av suksessen, men selv etter at man har justert for dette scorer de høyere enn andre grupper. Evangeliske kristne har store kunnskaper om Bibelen og kristendom, men gjør det dårlig på spørsmål om ikke-kristne religioner.

New York Times har lagt ut deler av spørsmålene på nettet og dem kan du bryne deg på her.

 , ,