Aktuelt

Skaperen av Sherlock Holmes taler fra graven

Hans Olav Arnesen      |      18/05/2014

Hør Arthur Conan Doyle tale fra den andre siden i et sjeldent lydopptak. 

Av Hans Olav Arnesen

Conan_doyle-Wikimedia Commons.Arthur Conan Doyle er mest kjent som forfatteren bak bøkene om Sherlock Holmes. Disse skjønnlitterære verkene utgjør bare en relativt beskjeden del av hans forfatterskap.

Han skrev også flere historiske verk. Blant de mest kjente er The Great Boer War, en av de mest siterte bøkene om boerkrigen i Sør-Afrika. Doyle var uhyre effektiv, og gjorde boken ferdig alt i 1900, og den gjorde straks stor suksess blant seiersglade og ikke så rent lite lettede borgere av Det britiske imperiet. Han var likevel litt vel raskt ute. Selv om de regulære krigshandlingene var over gjenstod det nemlig ytterligere to år med geriljakrig. Noen tilleggskapitler ble derfor lagt til.

I tillegg til å være en (noen ganger litt for) effektiv historiker og den skjønnlitterære skaperen av deduksjonens kriminalitetsbekjempende mester, hadde Arthur Conan Doyle en annen, mer åndelig side. Om lag en tredjedel av hans forfatterskap var nemlig viet spiritismen.

Spiritisme var i vinden i andre halvdel av det nittende århundret. Også Arthur Conan Doyle var fullstendig overbevist om at det lot seg gjøre å kommunisere med de avdødes ånder gjennom et medium. Selv skiller Doyle mellom spiritisme og spiritualisme, hvorav førstnevnte inkluderer en særegen reinkarnasjonslære formulert av franskmannen Allan Kardec. Doyle omtalte seg selv som spiritualist, ikke spiritist. Doyles begrunnelse for denne distinksjonen kan du lese mer om her.

Du trenger imidlertid ikke nøye deg med å lese om hva Doyle skriver om spiritisme. British Library har nemlig lagt ut to svært interessante lydklipp på nettet som gir deg muligheten til å lytte til den legendariske britiske forfatteren tale fra begge sider av graven.

I ett lydklipp forklarer en levende Doyle spiritualismens appell på denne måten.

“Folk spør, hva får du ut av spiritualisme? Det første du får er at det fullstendig fjerner all frykt for døden.”

Det er ikke rart Doyle var opptatt av døden på dette tidspunktet. Ifølge British Library ble nemlig opptaket gjort kun to måneder før forfatteren døde.

Kun en uke etter at forfatteren gikk bort ble det holdt en stor seanse i Royal Albert Hall. Mer enn tusen fremmøtte fikk anledning til å høre Doyle tale gjennom et medium.

Fire år senere ble Arthur Conan Doyle på nytt kontaktet fra vår side av graven. Denne gangen ble det gjort et opptak av seansen, og det har British Library gjort tilgjengelig for allmennheten på en mp3-fil som du kan lytte til her.

Det var mange selverklærte spiritistiske medier på slutten av det nittende- og begynnelsen av det tjuende århundret. Flere av dem ble avslørt som juksemakere, hvorav de mest kjente trolig er de amerikanske Fox-søstrene, som også Doyle skriver om som en: “(…) for spiritualister smertefull fortelling”.

Hva tror du? Var også russeren Noah Zerdin, som fungerte som medium for Arthur Conan Doyle i dette opptaket en juksemaker? Eller er det virkelig skaperen av Sherlock Holmes som taler fra graven?

 Lenker: 

 

 

 , , , , , ,