Aktuelt

Slik var 2018 på Religioner.no

Hans Olav Arnesen      |      05/01/2019

2018 er historie. Tradisjonen tro tar vi et tilbakeblikk på året som gikk slik det utspant seg her på Religioner.no.

Tekst av Hans Olav Arnesen. Foto av Irene Incerti-Théry

2018 var et år med flere store begivenheter som vi kommer til å merke følgene av i lang tid fremover. Ikke minst gjelder det naturligvis opprettelsen av en ny, autokefal kirke i Ukraina. Dette skjedde mot Moskvas vilje, og har ført til dyp mistro mellom Moskva-patriarken og patriarken i Konstantinopel (Istanbul). Alexander Tymczuk har fulgt denne utviklingen på Religioner.no.

Hvert kalenderår preges også av dødsfall. Blant dem som gikk bort i fjor var den britiske fysikeren Stephen Hawking, en berømt ateist som hevdet at det ikke var noe behov for Gud om man ønsket å forstå universet. For oss i Religioner.no var det imidlertid bortgangen til Jan Valentin Sæther som gjorde størst inntrykk. Ved siden av å være en av Norges fremste figurative billedkunstnere var Sæther også gnostisk prest. Han gjorde en fremragende jobb med å presentere sitt trossamfunn i Uenighetens fellesskap-prosjektet, men fikk dessverre ikke oppleve å se dette materialet publisert i sin helhet før han gikk bort. Sæther kan du oppleve på Ecclesia Gnostica Norvegias side i UF-prosjektet. Han er dypt savnet av mange, også av oss i Religioner.no.

Heldigvis var det også noen gode nyheter i løpet av året. At MF Vitenskapelig høyskole, i samarbeid med Norsk filologisk institutt, berget undervisningen i historiske språkfag som sanskrit, Koran-arabisk og sumerisk. Dette er fag som er blitt lagt ned ved norske universiteter, men som er helt sentrale om man ønsker å forstå verdens hellige tekster.

Religionshistorien er full av svært fargerike karakterer, og vi liker å gjøre våre lesere kjent med dem. Det gjelder ikke utelukkende avdøde skikkelser, men også personer som er blant oss i dag, slik som Baba Ramdev, en indisk guru som har generert store inntekter og fått betydelig politisk innflytelse gjennom sin blanding av åndelighet og politisk populisme. Flere vil kan hende også mene at evolusjonskritiske perspektiver er nokså eksotiske her til lands, og i 2018 fikk du anledning til å stifte bekjentskap med noen av de norske miljøene som helt eller delvis avviser Darwins lære.

Religion er et såpass bredt fenomen at det har berøringspunkter til praktisk talt alle andre kulturfenomener. Det innebærer at det skjer altfor mye på kulturfeltet som er relevant for våre lesere til at vi makter å dekke det med vår vesle redaksjon. Ikke desto mindre har vi anmeldt filmer, teaterstykker og til og med ølsmakingeventer.

Debatter

Debattene om religion raser som regel friskt og ustanselig rundt om i vårt lille kongerike. Slik er det også på Religioner.no. Å skulle gjøre et utvalg av meningsinnlegg er ikke lett, men kanskje er debatten om meningen med livet, med eller uten Gud, verdt å trekke frem. Den begynte med et innlegg av Morten Marius Larsen med tittelen Kan livet ha mening uten Gud? Det ble besvart av Andreas Wahl Blomkvist i innlegget Ingen mening med Gud, før filosofen Einar Duenger-Bøhn meldte seg på med et svar til dem begge to. Ellers tok Line Andrea Nordblom Holsten opp et tema som sikkert er nytt for mange: Det påståtte fenomenet “pinkwashing“. Den mest provoserende overskriften var det kanskje professor ved UiB, Steinar Bøyum som stod for med: Hvorfor er det galt å slå barn?

Video, video og mer video!

Det var først i 2016 vi begynte med video på Religioner.no, men siden har det bare blitt mer og mer innhold i dette formatet. I 2018 publiserte vi for første gang et firesifret antall videoer på ett kalenderår. Det har vært mye forskjellig å velge mellom av videoinnhold for religions- og livssynsinteresserte her på Religioner.no.

Blant annet videoer fra forskningsmiljøene. Til dels ren forskningsformidling naturligvis, men også forskeres syn på behovet for religionsvitenskapelig formidling, utfordringene ved å snakke om religion i offentligheten, og en påstått politisering av religionshistoriefaget. Det var til og med rom for noen nyttige tips til ambisiøse akademikere i året som gikk.

Videre har det vært videoreportasjer hvor vi blant annet har dekket noe så spennende som et spiritualistisk åndenavnritual og en zarathustrisk innvielsesseremoni. Informasjonsvideoer vil det komme adskillig flere av i tiden fremover. I 2018 kunne du se videoer om blant annet den amerikanske kyskhetsbevegelsen og kreasjonisme.

Det virkelig store antallet videoer publisert i fjor var bestod likevel av direkteformidling fra tros- og livssynssamfunnene til våre brukere gjennom Uenighetens fellesskap-prosjektet.

Denne bildekrusellen krever javaskript.

Uenighetens fellesskap

Den 20. november 2018 ble Uenighetens fellesskap lansert. Til dags dato er dette det største formidlingsprosjektet Religioner.no har gjennomført. UF-prosjektet er et samarbeid mellom Religioner.no, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og 35 andre tros- og livssynssamfunn og -organisasjoner. Ved lansering var 1200 videoer lagt ut, men prosjektet er pågående og flere hundre nye videoer vil bli produsert og publisert på UF-sidene. Flere nye samfunn venter dessuten på å slutte seg til prosjektet hvor tros- og livssynsrepresentanter svarer på ulike spørsmål, sett fra deres perspektiv. En oversikt over samfunnene som er med så langt finner du her.

Selve lanseringen av prosjektet var et høydepunkt i seg selv da STL sørget for å gjøre den til en virkelig fest. Med humoristiske og selvuhøytidelige innslag som John Lennons Imagine, sunget av leder i Norsk lektorlag, Bjørgulv Vinje Borgundvaag, og utdeling av visstnok halal- og kosherslaktede marsipangriser, som dessuten var omskåret, sånn for sikkerhets skyld.

Uenighetens fellesskap hadde et markedsføringsbudsjett på kroner null. Det var likevel særdeles godt oppmøte på lanseringen og prosjektet har blitt omtalt i diverse andre medier. Blant annet et hyggelig førstesideoppslag i den kristne avisen Dagen (kun papir), artikler i Utrop og Fritanke.no, samt på NRK P1 programmet Mellom himmel og jord.

Vi har hatt meget stor glede av å arbeide med Uenighetens fellesskap i to og et halvt år, og lanseringen var noe av en milepæl for oss. Prosjektet er imidlertid pågående og vil fortsette parallelt med andre formidlingsprosjekter her på Religioner.no. For Religioner.no var Uenighetens fellesskap også historisk i den forstand at det var første gang vi mottok offentlig støtte. Den bestod av kroner to hundre tusen fra OXLO- Enhet for mangfold og integrering i Oslo kommune, og var til stor hjelp i ferdigstillingen av prosjektet.

Om 2019 og forbi

Vi har lagt et begivenhetsrikt år bak oss. Forhåpentligvis har vi et meget lovende år foran oss. I hvert fall har vi flere spennende formidlingsprosjekter på trappene. Felles for flere av disse er at de beveger seg i krysningsfeltet mellom religionsvitenskap og andre fagdisipliner. Blant annet vil vi se nærmere på militærhistoriens relevans for religionshistorien i Slagene som formet religionshistorien. I serien Naturen og det hellige er det fagene botanikk og religionshistorie som pares. Ingen av disse prosjektene vil bli helt ferdigstilt i 2019, men noen smakebiter blir det garantert.

Enda lenger frem i tid har vi et spennende og ambisiøst videoprosjekt i vente som vil omhandle templene i Jerusalem. Det er bare å glede seg.