Aktuelt

Tempeldiplomati og stormaktsrivalisering

religioner      |      26/05/2018

Indias tradisjonelle rolle som Nepals viktigste partner er truet av Kina. Den indiske statsministeren Modi svarer med en pilegrimsferd til nepalesiske templer som skal minne nabofolket om alt de har til felles.

Av Lise Bjerke

Imidten av mai var Indias statsminister, Narendra Modi, på sitt tredje statsbesøk til Nepal på fire år. Av de sør-asiatiske landene, er Nepal det landet Modi har besøkt flest ganger. Men hvorfor er Nepal så viktig for India og Modi?

India har vært Nepals viktigste partner, men dette forholdet trues nå av Kinas økende makt i regionen. Foto: Lise Bjerke.

Naboen først

Den mest åpenbare grunnen for Modis besøk var den nye politiske ledelsen i Katmandu. I februar ble det største nepalske kommunistpartiets formann, K.P. Oli, innsatt som statsminister i en ny koallisjonsregjering. K.P. Oli er kjent for å være en Kina-vennlig politiker, men valgte allikevel å legge sitt første statsbesøk til New Delhi i april. Nå ble gesten gjengjeldt av Modi, til tross for sine gjentatte besøk til Nepal de siste årene.

Da Modi besøkte Nepal for første gang i 2014, var det hele 17 år siden en indisk statsminister hadde vært på bilateralt besøk i Katmandu. Dette illustrerer på mange måter Modis utenrikspolitiske retningsendring, hvor forholdet til nabolandene prioriteres i høyere grad enn før. Denne utenrikspolitiske linjen er et av Modis særtrekk, og går under navnet «Neighbourhood First policy».

Det er imidlertid betimelig å spørre hvordan India skal klare å beholde sin rolle som Nepals mest naturlige partner. Det er nemlig alltid en elefant i rommet når landenes ledere møtes over en kopp indisk chai eller nepalsk chiya.

Elefanten i rommet er Kina

Nepal har blitt strategisk viktigere for storebror India i sør, på grunn av Kinas økende innflytelse og satsninger i hele regionen. Spørsmålet er hvordan Nepal kommer til å balansere sine forhold til gigantene i nord og sør, spesielt med en statsminister som har blitt kjent for å være Kina-venn.

En viktig del av Kinas utenrikspolitiske strategi er å tilby lån og investeringer for å bygge infrastruktur, uten å blande seg inn i et lands indre anliggende. For Nepal, som ofte ser seg lei på indisk innblanding, framstår hjelp fra Kina sånn sett som et godt alternativ. I tillegg har Kina vist seg å levere på tiden, med økonomiske muskler og solid gjennomføringsevne. Her kommer India ofte til kort. Flere indiske prosjekter i Nepal står på vent eller beveger seg i sneglefart, selv om dette ikke bare er Indias skyld.

I tillegg kommer misnøyen mot Indias rolle i en de facto handelsblokade av Nepal for tre år siden. Blokaden førte blant annet til at gjenoppbyggingen etter jordskjelvet i 2015 stoppet opp, samtidig som det rammet mange fattige nepalere hardt. På toppen kommer historier om at India alltid har en hånd med i det nepalske politiske spillet –  både i nåtiden og opp gjennom historien.

På tross av denne misnøyen har India, i motsetning til Kina, gode forutsetninger for å bruke «myk makt» i Nepal. Begge landene har en hinduisk majoritetsbefolkning. Mange nepalere forstår og snakker hindi. I tillegg har indere og nepalere en rekke felles kulturelle referanser, blant annet Bollywood. Og mens nepalere reiser til India for å jobbe, reiser indiske turister til Nepal på pilegrimsferd, noe som også gjelder statsminister Narendra Modi.

Pilegrimen Modi på stemmesanking

En annen viktig grunn for Modis reise til Nepal er den religiøse geografien. Ikke bare ligger Buddhas fødested i Nepal, men landet har også gitt mange hinduiske guder og gudinner sitt opphav.

Janakpur-temple

Janaki-tempelet i Janakpur, Nepal, er dedikert til gudinnen Sita, og tiltrekker seg mange indiske turister. Foto: Abishekh Singh / Flickr

Modis første stopp i Nepal denne gangen var i pilegrimsbyen Janakpur, på slettelandet i det sørlige Nepal. Her ble en av de mest sentrale kvinneskikkelsene i hinduismen født, nemlig Sita. Hun er den bedre halvdelen til heltekongen Rama fra det sentrale eposet i hinduismen, Ramayana.

Modi tok også en tur innom Shiva-tempelet Pashupatinath i Katmandu. Det var andre gang Modi offisielt besøkte dette tempelet, som er regnet som hjemmet til Nepals «nasjonalgud» Pashupatinath – en inkarnasjon av den sentrale hinduguden Shiva.

Pashupatinath
Utsikt over det store tempelkomplekset Pashupatinath i Katmandu, som dessverre ble hardt skadet under jordskjelvet i 2015. Foto: Lise Bjerke

I tillegg reiste Modi i helikopter for å besøke det hellige stedet Muktinath, 3710 meter over havet. På dette vakre stedet i Himalaya ligger et lite, gammelt og viktig Vishnu-tempel. Stedet er regnet som hellig både av hinduer og buddhister.

Den religiøse symbolikken rundt statsbesøket til Nepal er spesielt viktig for hindunasjonalisten Modi og hans parti, Det indiske folkeparti (BJP). BJP-politikere som Modi bruker gjerne symboler og språk hentet fra hinduismen i sine taler og handlinger, for å appellere til den hinduiske majoritetsbefolknigen i India.

Samme dag som Modi besøkte viktige hindutempler i Nepal, gikk befolkningen i den indiske delstaten Karnataka til urnene. I en god miks med valgstoff om det viktige valget for BJP i Karnataka, rullet bildene over skjermen av Modi som i all ærbødighet besøkte og gjennomførte ritualer i det helligste av hindutempler i Nepal. I følge nyhetssendingene var dette også første gang et indisk TV-team hadde sendt mer eller mindre direkte fra inne i tempelet i det avsidesliggende Muktinath. På grunn av dette «pressestuntet» på selveste valgdagen, ble Modi faktisk anklaget for å bryte indiske valglover av politiske motstandere.

Narendra Modis to dager i Nepal er et godt eksempel på hvordan BJPs religionsdiplomati utøves i praksis. Dette kan brukes til å sanke tilhengere både utenfor og innenfor Indias grenser, men det gjenstår fortsatt å se om den vanlige nepaler lar seg smigre av Modis religiøse sjarmoffensiv.

Denne artikkelen ble først publisert på nettsiden Asiapunkt, et nettsted for alle som søker mer dyptgående kunnskap om sosiale, politiske og kulturelle forhold i land i Asia.

Religioner.no-lenker:

 , , , , , , , , ,