Aktuelt

Til patriark Kirill: Ta med deg likene av russiske soldater hjem til Russland!

religioner      |      27/02/2022

Konflikten mellom Den ortodokse kirke i Ukraina og Den russisk-ortodokse kirke tilspisser seg.

Av Silje Jeanett Skogvang

Metropolitt Theophanius. Kilde: The Presidential Administration of Ukraine. Patriark Kirill. Kilde: www.kremlin.ru

Parallelt med den åtteårige konflikten mellom Russland og Ukraina har det pågått en «kirkekrig». Dels mellom Russland og Ukraina, og dels innad i Ukraina, hvor kirkelandskapet er delt mellom Den ortodokse kirke i Ukraina (OKU), som ble innvilget autokefal status av patriarken i Konstantinopel i 2019, og Den ukrainsk-ortodokse kirken (Moskva-patriarkatet), som er underlagt patriarken i Moskva.

Etter den russiske invasjonen av landet er det ventet at stadig flere menigheter vil melde overgang fra den Moskva-tro kirken til Den ortodokse kirke i Ukraina. Selv metropolitten i Den ukrainsk-ortodokse kirke (Moskva-patriarkatet), Onufriy, har fordømt angrepet og bedt om en stans av det han kaller brodermord.

Også den økumeniske patriarken i Konstantinopel, Bartolomeus, har fordømt det uprovoserte angrepet på Ukraina.

Den russisk-ortodokse patriarken, Kirill, har derimot ikke kritisert invasjonen. I anledning feiringen av Forsvarere av fedrelandet-dagen, like før invasjonen, lovpriste han både Putin og de russiske væpnede styrkene. Etter invasjonen har han kommet med en uttalelse som anmoder partene om å unngå sivile tap, men som ikke inneholder noen kritikk av angrepet.

Åpent brev til patriark Kirill

Metropolitten i Den ortodokse kirke i Ukraina, Epiphanius (Jepifanij på ukrainsk), har i et åpent brev adressert denne unnfallenheten hos patriark Kirill.  I brevet oppfordrer han Kirill til å sørge for at likene til mer enn 3000 russiske soldater blir hentet hjem til Russland. Slik lyder teksten i brevet:

«På den fjerde dagen fortsetter den uprovoserte fullskala aggresjonen fra Russland, staten hvis ortodokse kirke du leder, mot Ukraina. Som et resultat av krigen utløst av ledelsen i landet ditt, lider millioner av mennesker, hundretusenvis av barn, kvinner og eldre har blitt tvunget til å søke et tryggere sted ved å forlate hjemmene sine. Hver dag blir våre medborgere tvunget til å tilbringe timer i bomberom under beskytningen av byene våre av russiske tropper. Soldater og sivile dør.

Dessverre er det allerede klart fra dine tidligere offentlige uttalelser at det å opprettholde Putins og det russiske lederskapets gunst er mye viktigere for deg enn å ta vare på folk i Ukraina, noen av dem anså deg som deres pastor før krigen. Derfor gir det neppe mening å be deg om å gjøre noe effektivt for å stoppe Russlands aggresjon mot Ukraina umiddelbart.

Men jeg har fortsatt et håp om at du i det minste i forhold til dine egne medborgere, hvorav de fleste er ortodokse kristne, din flokk, vil ha den åndelige styrke til å vise medmenneskelighet og omsorg.

Vi snakker om mer enn tre tusen drepte russiske tjenestemenn, hvis kropper er på Ukrainas jord. Ledelsen i landet vårt har allerede appellert til Det internasjonale Røde Kors for å lette returen av likene til det russiske militæret til hjemlandet slik at slektninger og venner kan ta farvel med dem og gi dem en verdig begravelse. Dessverre er det så langt ikke mottatt noe svar fra russisk side.

Det er derfor jeg appellerer til deg, som leder av ROK – vis i det minste barmhjertighet mot dine medborgere og flokken. Hvis du ikke kan heve stemmen din mot aggresjon, hjelp i det minste med å ta bort kroppene til russiske soldater hvis liv har blitt en betaling for ideene til den «russiske verden» – dine og din presidents.

Måtte Herren gi deg åndelig styrke i det minste for dette, spesielt i dag – på søndagen til minne om den siste dommen!»

Hvem er brevet rettet mot?

Alexander Tymczuk. Eget foto.

Vi har bedt Alexander Tymczuk, dr. philos med ekspertise på ukrainske samfunnsforhold, om å kommentere brevet.

Hvem er det Epiphanius egentlig henvender seg til her?  Er det Kirill, er det andre kirkeledere, er det egen befolkning, eller er det verden for øvrig?

– Jeg tror Epiphanius henvender seg til både patriark Kirill og den ortodokse befolkningen i Russland her. Han vil nok vise at den tette koblingen mellom den russisk-ortodokse kirke (ROK) og russiske myndigheter er svært problematisk, og at ROK vil ansees som medansvarlig for det som nå skjer i Ukraina, dersom kirken ikke gjør det den kan for å få Putin til å snu. Han vil nok også vise den russiske befolkningen hva deres kirkeledere faktisk står for. Å ikke gjøre motstand mot krig, betyr at ROK ikke lever opp til kristne verdier for medmenneskelighet og nestekjærlighet.

Har Ephiphanius et annet motiv enn omsorg for de falne når han tallfester antallet russiske døde til over tre tusen? Er det en måte å synliggjøre at motstanden mot den russiske invasjonen er effektiv på?

– Jeg tror heller at det er en måte å si at når Russland henter tilbake sine falne, (det som ofte refereres til som Cargo 200), vil mødre av de døde soldatene ta til gatene, slik de har gjort i tidligere kriger. Samtidig vil han nok vise at russiske gutter og menn dør for en uforståelig sak.

Er det realistisk å forvente noe svar fra Kirill?

– Nei, jeg tror ikke Kirill vil svare. Først og fremst, fordi han ikke anerkjenner Epiphanius og den ortodokse kirke i Ukraina. For det andre, vil jeg ikke tro Kirill våger å trosse Putin. Dersom han skulle gjøre det, vil nok det være et tegn på at Putins dager som statsoverhode er talte.

 , , , , ,