Aktuelt

Trusler, boikott eller roser?

Hans Olav Arnesen      |      22/09/2012

Norske muslimer reagerer sterkt når Profeten blir krenket. Det er imidlertid stor forskjell på hvordan ulike muslimske grupper velger å vise sin misnøye.

Tekst og foto av Hans Olav Arnesen

En rekke muslimske ledere var samlet ved Youngstorget 21.9.2012

Nær sagt alle muslimer har reagert på filmen ”Muslimenes uskyld”, som fremstiller Profeten i et svært dårlig lys. Det er likevel stor forskjell på hvordan muslimer har møtt denne krenkelsen av Muhammed. I mange land har reaksjonene vært voldelige og et titalls liv har gått tapt. Slik har det ikke vært i Norge, men det er likevel stor forskjell på hvordan ulike muslimske grupper har reagert, også her.

Norske muslimer velger roser

Den største manifestasjonen av islamsk engasjement til støtte for Profeten fant sted ved Youngstorget i går. Mer enn 3000 mennesker fant veien til et velorganisert og godt planlagt arrangement i regi av Islamsk råd Norge.

En kvinne i hijab kaster roseblader utover publikum på Youngstorget

Stemningen var høy allerede før den offisielle markeringen begynte. Islamsk musikk strømte ut av høyttalerne, og ble akkompagnert av slagord på urdu fra de fremmøtte. Islamsk råd ville at dette skulle være en mest mulig inkluderende markering. Mehtab Afsar bad derfor demonstrantene rope slagordene på norsk eller arabisk slik at flest mulig skulle forså dem.

Markeringen begynte med en resitasjon av Koranen, fulgt av en oversettelse til norsk. Oslo-biskop Bjørn Kvarme var den første taleren. Han pekte på at filmskaperne hadde hatt som mål å vekke hat og skape konflikt, noe de dessverre hadde lykkes med. Kristne opprøres også, mente Kvarme, når Jesus og Bibelen blir sjikanert. Men Kvarme slo fast at dette også var en protest mot de voldelige reaksjonene som krevde menneskeliv.

Også Oslo-ordfører Fabian Stang holdt et innlegg. Ordføreren var enig i at filmen var et eksempel på at ytringsfriheten blir brukt til å håne og krenke andre. ”Vi skal svare på slik oppførsel,” sa Stang, men” vi skal aldri, aldri, aldri svare med vold.”

Muhammed Adnis kom til Youngstorget for å vise sin kjærlighet til Profeten

Methab Afsar, leder for IRN, holdt et innlegg hvor han lånte tungt fra Martin Luther Kings drømmetale. King hadde drømt om en verden hvor rase ikke var avgjørende for hvilke muligheter et barn har. Afsar drømte om et sted hvor barn kunne vokse opp uten å bli diskriminert på grunn av sin tro. Ifølge Afsar var det langt mer krenkende for muslimer å få sin religion hånet enn å bli utsatt for rasistisk trakassering, og verst av alt er hån av Profeten. Slike krenkelser har ingenting med demokrati og ytringsfrihet å gjøre, mente Afsar. Men på samme måte som Profeten ofte var overbærende mot dem som forfulgte ham, så burde dagens norske muslimer vise overbærenhet, og aldri reagere med vold.

Muhammed Adnis var en av dem som var kommet til Youngstorget for å vise sin kjærlighet til Profeten. Han var fornøyd med arrangementet som var fredelig og rolig. Muhammed hadde ikke selv sett filmen fordi han hadde hørt at den var krenkende mot Profeten, men han mente at det burde vært en lov som forbød slike filmer. En slik lov burde beskytte alle religioner mot krenkelser, ikke bare islam.

Filmen om Muhammed vekker sterke reaksjoner blant muslimer. Fra demonstrasjonen på Youngstorget.

Vi trenger en ny Osama

Utenfor den amerikanske ambassaden fant en annen type markering sted, organisert av Profetens Umma. Selv om også denne demonstrasjonen var fredelig var det et truende budskap som ble fremmet, om at muslimer hadde rett til å ty til selvforsvar i møtet med slik krenkelser. Theo van Gogh, som ble myrdet på åpen gate for sin islamkritiske film, ble trukket frem som et avskrekkende eksempel.

Demonstrasjoner er for kuffar

En annen gruppe norske muslimer, som har fått mye oppmerksomhet de siste årene, var fraværende denne fredagen. De konservative unge muslimene i Islam Net-miljøet mener at det å gå i demonstrasjonstog er å etterligne kuffar, og er noe som muslimer frarådes å gjøre. På deres nettside vises det blant annet til Shaykh Salih al-Fawzaan som sier dette om demonstrasjoner:

 “Det er ingen nytte i demonstrasjoner – det er bare oppstyr. Hvordan vil det føre til skade på fienden hvis folk går ut og demonstrerer i gatene, hever sine stemmer? Snarere er dette av de tingene som bare vil gjøre fienden fornøyd og lykkelig. Dermed vil han si: “Dette har skadet og såret dem.” Så fienden vil fryde seg.”

I stedet bør man arbeide mot forandringer i det stille ved å bevisstgjøre muslimer om hva som er rett, og i tråd med islam.

Roser trakk flest

Disse tre tilnærmingene til det samme problemet viser at det er et stort spenn blant norske muslimer. At demonstrasjonen foran den amerikanske ambassaden var truende forandrer ikke det faktum at også den var fredelig, og et eksempel på at ytringsfriheten blir brukt. Riktignok på en måte de fleste ikke liker, men må tåle. Dømmer man ut ifra oppmøtet på de to markeringene er det liten tvil om at Islamsk råd Norges inkluderende og antivoldelige linje har støtte blant det store flertall av norske muslimer.

 Religioner.no

Lenker:

 

 , , , ,