Aktuelt

Ulike religiøse reaksjoner på terrorangrepene 22.07.2011

Religioner       |      09/08/2011

Av Hans Olav Arnesen

Støvet har så smått begynt å legge seg etter terrorangrepene ved Regjeringskvartalet og på Utøya, og det er mulig å gjennomgå noen av de mange reaksjonene på udåden fra religiøst hold. Fremfor alt er disse reaksjonene preget av avsky over handlingene og sympati til det norske folk, til de drepte og de etterlatte. Dalai Lama skrev et brev til statsminister Stoltenberg hvor han overbrakte sin sympati og sine bønner for de drepte og etterlatte. Han trakk også frem de spesielt nære båndene mellom Tibet og Norge, og at han hadde tro på at det norske folk med tiden ville evne å komme over tragedien, ifølge Tibet Sun.

Pave Benedikt 16 – Wikimedia Commons

Også pave Benedikt 16 ber for det norske folk og uttrykker sin sympati for de drepte og etterlatte. Han har imidlertid også en oppfordring om en fredelig respons på angrepet, ifølge kardinal Bertone via Dagbladet.no:

“I denne tiden med nasjonal sorg ber han om at alle nordmenn vil stå åndelig forent og fast besluttet mot hatets og konfliktens veier.”

Overhodet for ett av de største protestantiske kirkesamfunnene, dronning Elisabeth 2 av Storbritannia, henvendte seg til sin kongelige slektning, kong Harald, for å overbringe sin medfølelse og sine bønner, ifølge BBC. Også den gigantiske organisasjonen, World Evangelical Alliance, uttrykker både sorg over angrepene på et land som har bidratt positivt til fred, og bedrøvelse over gjerningsmannens påståtte kristne tilhørighet. Norske muslimer arrangerte sin egen sørgemarsj fra Grønland til Stortovet. Den kan du se se bilder av på Mindin.no.

Noen reaksjoner har vært mer blandet. Selv om de fleste indere, selv nasjonalistene, har tatt avstand fra metodene, finnes det dem som har sympati for målene for handlingene. Breivik har sympati for hindunasjonalister i sitt manifest og mener at alle muslimer bør kastes ut av India. Et tidligere indisk parlamentsmedlem for Bhartiya Janata-partiet hevder eksempelvis at han er enig i målene, og at både India og Norge burde nekte å gi stemmerett til “utenlandske religionister”. Ifølge Christian Science Monitor, hevder B.P Singhal at man noen ganger må gjøre noe dramatisk for å vekke nasjonens oppmerksomhet, men at man ikke bør drepe mennesker, selv om vold noen ganger må bekjempes med vold.

Hindunasjonalistene mener altså at islam og multikultur er å klandre for angrepene, og det mente også langt på vei den danske sognepresten, Sørine Gotfredsen. I en kronikk (som kan leses her) hevder hun at det multikulturelle samfunnet og dets farer danner bakteppet for udådene, men denne kronikken har høstet en storm av protester. Både fra hennes kolleger, men også fra sekulære dansker. Andre forklaringer er kanskje underlige, men likevel forutsigbare. Lederen for de iranske væpnede styrkene, Hassan Firouzabadi, mener naturligvis at Breivik var en del av en sionistisk konspirasjon. Den famøse kristne sekten, Westboro Baptist Church, mener som vanlig at også denne katastrofen er Guds straff mot et land som er liberalt innstilt til homofili. De truet også med å komme til Norge for å demonstrere i begravelsene, slik de har gjort med falne soldater i USA. Også Magnar Tanem, førstekandidat for det nystiftede partiet Kristent Samlingsparti, mener at homofili, skilsmisser med mer, har gjort at Gud har fjernet sin beskyttende hånd fra Norge.

Demonstrant fra Westboro Baptist Church, en kristen gruppe som mener de fleste kalamiteter, være seg naturkatastrofer eller terror, skyldes straff fra Gud. Forbrytelsen er homofili eller aksept av homofili.


 , , , , ,