Aktuelt

Vesak – Buddhas fødselsdag

religioner      |      29/05/2018

Mange buddhister feirer i dag vesak. Hva er vesak, og hvorfor trekkes det paralleller mellom denne feiringen og den kristne julefeiringen?

Av Guttorm N. Gundersen

Buddhismen er på mange måter ganske praktisk anlagt. I dag – 29. mai – markeres nemlig alle de tre viktigste datoene i Buddhas liv. Han ble født og gikk sine første syv skritt på dagen i dag for over to og et halvt tusen år siden. I tillegg nådde han senere sin oppvåkning under bodhi-treet, og han gikk inn i den endelige Nirvana (med andre ord hans dødsdag) på samme dato. Allikevel er det ikke alle land og tradisjoner som feirer vesak i dag. På Sri Lanka ble feiringen unnagjort for en måned siden, mens det i Kina bare er en uke siden. Japan var først ute og markerte vesak allerede åttende april. Og hva med FN, som anerkjente dagen i 1999? Vel, i år ser det ut til at de har valgt seg både 30. april og 29. mai.

Uklart historisk opphav

Det er uklart når vesak-feiring oppsto og dermed også på hvilken dag feiringen fant sted. Enkelte historikere har foreslått at den indiske kongen Ashoka (r. 268-232 f.kr.) omtalte feiringen i en av sine edikter, men dette er vanskelig å fastslå. Ifølge det singalesiske religiøse diktet Mahāvamsa fra femhundretallet ble dagen feiret på øya Sri Lanka allerede rundt hundre år før vestlig tidsregning. Den kinesiske pilegrimen Faxian observerte en festival i nabolandet India på firehundretallet som godt mulig kan ha vært en form for vesak. I sin reisebeskrivelse skriver han nemlig at den fant sted den åttende dagen i måneden vaisakha – måneden som har gitt opphav til ordet Vesak.

Moderne vesak

For å forstå vesak som et moderne og globalt fenomen må vi imidlertid se nærmere på Sri Lankas historie. Den moderne feiringen av vesak kom nemlig som et tilsvar til kristen misjonering på øya. Allerede fra begynnelsen av femtenhundretallet var Sri Lanka – eller Ceylon – en vestlig koloni. Først under Portugal, deretter Nederland og Storbritannia. Øyas buddhistiske majoritet ble undertrykt av de kristne koloniherrene og utviklet med tiden mekanismer for å motarbeide dette.

Nye former for lek-buddhisme, sosial organisering og religiøse publikasjoner satte sine spor på singalesisk buddhisme. Disse nyvinningene kalles noen ganger protestantisk buddhisme. Vesak-feiringen ble også omdefinert i denne prosessen. Buddhistiske intellektuelle mente at de trengte noe som kunne svare til den kristne julen, og hva passet vel bedre enn vesak? Vesak ble offentlig helligdag i 1885 og gikk samtidig fra kun å være et rituale munkene utførte i templene til å bli en offentlig folkefest. Ser man på feiringen i dag finner man mye som kan minne om kristen julefeiring, blant annet buddhistiske «salmer» og «julekrybber».

I 1950 tok singalesiske buddhister initiativet til foreningen og konferansen World Fellowships of Buddhists, den første til å forene buddhistiske representanter fra hele verden. Her ble det tatt initiativ til å etablere vesak som en internasjonal buddhistisk dag. Det skulle riktignok ta nesten femti år før den ble anerkjent av FN, men frøet til vesak som global feiring var sådd.

41634551234_0d211ce408_k

Vesak-feiring på Sri Lanka. Foto: Creative Commons

Buddha bades i Øst-Asia

Hva så med Øst-Asia? Historisk har vesak blitt feiret noe annerledes i Kina, Korea og Japan. Her er det nemlig bare Buddhas fødselsdag som markeres. Oppvåkningen og bortgangen markeres senere på året. I Kina er dagen kjent som yufojie 浴佛节 – festivalen for bading av Buddha. Dette har sitt opphav i et ritual fra Tangdynastiet (618-907) – eller muligens tidligere – hvor man badet en statue av Buddha som spedbarn i vann. Ifølge en versjon av Buddhas biografi skal han, som det første han gjorde etter han ble født, ha tatt syv skritt for deretter å ha rettet en pekefinger mot himmelen og en mot bakken og ha sagt:

«I himmelen over og jorden under er jeg den høyest verdsatte. Jeg skal redde verden fra all lidelse.»

Da han hadde sagt dette begynte jorden å skjelve og ni drager overrislet ham med vann. Ritualet som på tusentallet e.kr. ble knyttet til Buddhas fødselsdag, skulle gjenskape dragenes bading av baby-Buddha. De fleste templer i Øst-Asia utfører fortsatt dette ritualet i forbindelse med Buddha-bade-dagen.

Mange land, mange kalendere

Hvorfor feires vesak på så mange forskjellige dager? Her ser det ikke ut til at buddhistene rundt om i verden har kommet til enighet. Dette skyldes nok først og fremst to ting: forskjeller i rituelle kalendere og forskjeller mellom månekalender og vestlig kalender.

I den østasiatiske tradisjonen ble Buddha født på den åttende dagen i den fjerde måneden i månekalenderen. I år ble derfor Buddhas fødselsdag markert forrige uke, den 22. mai. I hvert fall i Kina og Korea. På Taiwan har derimot myndighetene vært litt praktisk anlagte og valgt seg andre søndag i mai. I Japan har buddhistene siden Meiji-restorasjonen i 1868 fulgt den vestlige kalenderen. Religionsstifterens fødselsdag, her kjent som blomsterfestivalen hanamatsuri, blir derfor unnagjort allerede 8. april hvert år.

I theravada-landene i Sør- og Sørøst-Asia blir Vesak tradisjonelt feiret på en fullmåne i april eller mai. Men hvilken fullmåne det er snakk om regnes ut på litt forskjellig måter og i år er landene splittet. På Sri Lanka, for eksempel, følger de det indiske kalendersystemet hvor måneden vaisakha i år varer fra midten av april til midten av mai. Det betyr at denne månedens fullmåne i år faller på den 30. april og dermed feires også vesak denne dagen. I Thailand følger de derimot en versjon av den kinesiske månekalenderen, hvor vesak i år faller på 29. mai.

Dette ser ut til å skape litt hodebry for FN. I vedtaket fra 1999 som gjorde vesak til en globalt anerkjent dag står det at den skal feires på fullmånen i mai måned. Men i år ble det altså til at land som Sri Lanka feiret den i slutten av april og FN ser ut til å ha fulgt dette. I FNs generalforsamling i New York ble dagen markert 1. mai. De siste 15 årene har FN også arrangert en internasjonal buddhistisk konferanse i forbindelse med vesak. I år arrangeres den i Thailands hovedstad Bangkok og naturlig nok ble den gjennomført siste helg i mai. Kanskje dette var en måte å tilpasse seg begge kalendere på?

Fra 8. april til 29. mai og fra Sri Lanka til Japan har verdens flere hundre millioner buddhister markert Buddha. Fortsatt forvirret? Hvis du vil ha en smakebit av feiringen selv, arrangerer Buddhistforbundet en feiring i Oslo i dag.

Denne artikkelen ble først publisert på nettsiden Asiapunkt, et nettsted for alle som søker mer dyptgående kunnskap om sosiale, politiske og kulturelle forhold i land i Asia.

Religioner.no-lenker:

 

 , , , , ,