Det teologiske menighetsfakultetet

Er det noe “religiøst” ved kjendisdyrkelse?

religioner      |      04/11/2017

Finnes det religiøse trekk ved forholdet mellom kjendiser og fansene? Ja, mener professor Peter Ward i en nylig publisert artikkel. Han tar utgangspunkt i Justin Biebers besøk i Oslo i 2015.

Av Hilde Arnesen

BELIEBERS: Justin Bieber omringet av en skare Beliebers. Foto: Lwp Kommunikáció, Flickr

«De prøvde å holde ting gående som om det var en helt vanlig dag på den vitenskapelige høyskolen MF. Prestestudentene deltok på undervisning som vanlig, men bråket utenfra begynte å gjøre ting vanskelig. Det hadde blitt varslet på forhånd at det kunne bli noe forstyrrelser. Realiteten var likevel ganske overveldende. Det var dagen Justin Bieber skulle komme til Oslo for intimkonsert. Den TV-sendte konserten skulle filmes i studentlokalet rett ved siden av MF, og som et resultat ble prestestudentene stående ved vinduet og stirre ut på en annen type hengivenhet.» (oversatt fra engelsk)

Slik starter Peter Ward, professor II ved MF, sitt kapittel i boka Religion and Popular culture in America. Kapittelet hans Bieber and the Beliebers: Celebrity Worship as Parareligion tar for seg forholdet mellom den populære artisten Justin Bieber og hans store gruppe fans som kaller seg Beliebers.

Under Biebers besøk på Chateau Neuf bet Ward seg i merke at han hadde med to ulike former for hengivenhet eller tilbedelse å gjøre. På den ene siden av vinduet sto de som studerer teologien og det formelle livet i kirka, mens de på utsiden av vinduet tydelig fulgte en «fri, personifisert hengivenhet» til Justin Bieber.

Parareligion

Det er allment kjent at tradisjonelle religiøse former får stadig mindre oppslutning. Samtidig enes forskere om at religiøse følelser og handlinger oftere kommer til syne gjennom populærkulturen. Peter Ward kaller det parareligion: Kjendisdyrkelsen er ikke en religion, men har tydelige religiøse paralleller.

– Det finnes mange likheter og paralleller mellom tradisjonell religiøsitet og forholdet mellom kjendiser og fans. Noen av deres handlinger og oppførsel ser religiøs ut, for eksempel hvordan man minnes døde kjendiser. Hovedtrekket er likevel hvordan forholdet mellom dem beskrives av mediene og kommentatorer, sier Ward.

Det hellige selvet

I artikkelen trekker han fram at Bieber er en ekstra kompliserende faktor når det gjelder de religiøse trekkene ved kjendisdyrkelse – nettopp fordi han er tydelig på sin kristne tro og kommuniserer denne til sine fans. Artisten er også tydelig på at mennesker ikke skal tilbes, fordi dette er farlig.

Ward argumenterer for at det «hellige» i forholdet mellom kjendiser og fans, og i vår kultur generelt, er selvet. Kjendiser bidrar til dette ved at de tilbyr noe vi enten kan identifisere oss med eller ta avstand fra.

– Vi reforhandler oss selv hele tiden, og dette selv-prosjektet fremstår som hellig i vårt samfunn. I forholdet mellom kjendiser og fans er det fansen som jobber med sitt selvbilde, mens kjendisen blir et fokus for dette prosjektet. Slik har kjendiskulturen blitt en av hovedressursene våre når vi skaper vårt eget selvbilde, sier Ward.

Denne artikkelen ble først publisert på nettsiden til Det teologiske menighetsfakultetet

Religioner.no-lenker:

 , , , ,