Universitetet i Bergen

Er religiøse mennesker lykkeligere enn andre?

religioner      |      26/09/2017

Er lykke en heldig bieffekt av å være religiøs?

Av Michael Stausberg

I klippet nedenfor kan du høre professor Michael Stausberg ved Universitetet i Bergen fortelle om en mulig korrelasjon mellom religiøsitet og lykke.

Det kan være mange variabler som forklarer hvorfor visse mennesker er lykkeligere enn andre. Er religion, eller individuell religiøsitet, en mulig faktor? Den blomstrende internasjonale lykkeforskningen, deriblant sosiologiske og psykologiske studier, har fått fram en rekke data som peker på at religion kan spille en viktig rolle for menneskelig lykke. Ofte som en positiv faktor. Samtidig er funnene langt fra entydige. De avhenger av hvordan man definerer lykke, hvordan man måler religiøsitet, ulike grader og former av religiøsitet og hvilke aspekter av religion man ser på.

Hør mer: Hva sier de ulike religionene om lykke? 

Studier tyder på at de som er mest religiøse også er relativt lykkeligere enn andre, mens de som i liten grad er religiøse er mindre lykkelige enn ikke-troende. En utpreget tro på himmelen kan bidra til folks lykkefølelse, mens de som tror på helvete rapporterer at de er mindre lykkelige. Det kan dermed se ut til at trosforestillinger spiller en avgjørende rolle i denne sammenhengen. Effektene er imidlertid avhengig av sosiale og kulturelle omgivelser (kontekstavhengige): religiøsitet er en faktor i land hvor religion anses som en positiv norm; i USA er for eksempel religion-lykke-sammenhengen mye mer utpreget enn i Danmark. Det beror også på intensiteten i religiøst engasjement: de som deltar oftere i gudstjenester får også mer ut av det, enn de som kun deltar av og til.

Artikkelen og videoen ble først publisert på Religionsoraklene.no. Religionsoraklene er en gruppe religionsforskere fra Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen.

Lenker: 

 , ,