Universitetet i Bergen

Hva sier de ulike religionene om lykke?

religioner      |      26/09/2017

De ulike religionene er svært opptatt av lykke.

Av Michael Stausberg

Hør professor Michael Stausberg fra Universitetet i Bergen fortelle om synet på lykke i ulike religiøse tradisjoner.

Det fins ulike ord for lykke på ulike språk, og religiøse tekster tar opp temaet lykke på forskjellige måter. Martin Luther var skeptisk til begrepet lykke, som han mente var uttrykk for egoistisk lyst og nytelse. Moderne protestantiske teologer er mer positive til lykke. Dette samsvarer med trender i dagens samfunn, der lykke er blitt noe alle mennesker har krav på og som stater skal legge til rette for.

Hør mer: Er religiøse mennesker lykkeligere enn andre?

Selv om innsikt i lidelsen har vært en premiss for buddhistisk lære, har begrepet lykke vært sentralt i buddhismens historie. Også i Vesten har buddhismen de siste tiår framstått som en vei til lykke; Dalai Lama blir ofte framstilt som verdens mest lykkelige mann, og hans bok The Art of Happiness har vært en bestselger. At buddhismen appellerer til dagens forestillinger om lykkens viktige plass i livet, kan ha vært en faktor for dens suksess i nyere tid.

Lykke har i alle fall inntatt en sentral plass i religioner over hele verden.

Artikkelen og videoen ble først publisert på Religionsoraklene.no. Religionsoraklene er en gruppe religionsforskere fra Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen.

Lenker: 

 

 ,