Universitetet i Bergen

Nettbasert mastergrad gir spisskompetanse på religiøse minoriteter

religioner      |      28/02/2022

Hva har kristne i Kina og jesidier i Irak til felles? Det kan du lære mer om i Universitetet i Bergens nye masterprogram om religiøse minoriteter. 

Av Silje Jeanett Skogvang

Alle er minoriteter, i visse sammenhenger. Selv verdens største religioner er mange steder i sterkt mindretall, og kjenner derfor på flere av de samme utfordringene som de minste religionene står ovenfor.

Universitetet i Bergen har et masterprogram hvor man får muligheten til å utforske religioner i minoritetsrollen. Programmet er spesielt på flere måter, ikke minst fordi det er hundre prosent nettbasert. Det innebærer at du kan studer fra hvor som helst i Norge, så vel som i utlandet.

Vi har forhørt oss med henholdsvis de faglig ansvarlige for programmet, Michael Stausberg og Alexander van der Haven, og administrativt ansvarlig, Marianne Lundanes, for å lære mer om hva programmet går ut på.

Hva er det som skiller dette masterprogrammet fra en vanlig mastergrad i religionsvitenskap? 

– Masterprogrammet i religiøse minoriteter skiller seg fra et vanlig masterprogram i religionsvitenskap ikke bare fordi programmet er tematisk spisset mot religiøse minoriteter, men også fordi det er et etter og videreutdanningsprogram. Det vil si at vår målgruppe er personer med arbeidserfaring og som er interessert å bruke mastergraden for å fordype kunnskap om religiøse minoriteter og å forbedre kompetansen å jobbe i komplekse sosiale og interkulturelle situasjoner. Mastergraden kan derfor være veldig relevant for lærere, offentlige ansatte, aktivister, journalister, ansatte i ideelle virksomheter, men også for dem som er nysgjerrige på å utvide sin kulturelle horisont. I tillegg er programmet på 90 studiepoeng, ikke 120, dvs. vi har en 30 studiepoengs masteroppgave, forklarer Alexander van der Haven, professor i religionsvitenskap ved UiB.

Emnekursene dekker alt fra jesidiene, som er en liten minoritet i sin region, med enda mindre diasporamiljøer i utlandet, til verdens største religion, kristendommen, som minoritetsreligion i Kina. Er det mulig å finne likheter mellom religioner som befinner seg i så ulike ender av størrelsesskalaen? 

–  Ja, det er faktisk vår intensjon å sette søkelys på ulike typer av religiøse tradisjoner og vid forskjellige kulturelle kontekster. Selv om tradisjonene ikke av sin natur er like, kan vi allikevel sammenligne de utfordringer de møter som religiøse minoriteter i ulike deler av verden.

Søkere må gjennom et intervju for å bli akseptert. Er dette et eliteprogram? 

– Vi har ikke tenkt på programmet med det begrepet, men du kan si at programmet er ambisjonert. Men i og med at vi sikter på studenter med arbeidserfaring så tror vi at de som velger dette programmet tar et bevisst valg og ønsker en tett oppfølging. Det som er spennende med programmet er at vi rekrutterer internasjonalt. Også av den grunn er intervjuene avgjørende for oss; søkere fra andre land har ikke nødvendigvis kompatible ideer om religionsvitenskap, forklarer Alexander van der Haven.

Marianne Lundanes legger til:

– Når søkere først er funnet formelt kvalifisert i henhold til opptakskravene, så kommer vi ikke til å stoppe noe i selve intervjurunden, det er fremfor alt en kartlegging. Så nei, det er ikke et eliteprogram hvor vi skal snuse opp kun toppkandidater.

Mastergraden koster til sammen 60 000 kroner. Dekkes programmet av Lånekassen? 

–Studiet kvalifiserer for støtte fra Lånekassen ja, men hvor mye man kan få avhenger jo av hvor mye støtte man eventuelt har fått til tidligere studier, om man har inntekt over en viss grense, om man skal ta dette på deltid eller heltid, og så videre, forklarer Marianne Lundanes.

Lenker: 

Dette er ikke sponset innhold og Religioner.no har ikke fått betalt for å formidle informasjon om masterprogrammet. 

 ,