Universitetet i Bergen

Hvordan underviser man om religion? Del 2.

religioner      |      11/10/2017

Førsteamanuensis i religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen, Sissel Undheim, forteller om religionsdidaktikk.

Av Sissel Undheim og Marie von der Lippe

I de senere år har religionsdidaktikken etablert seg som et eget forsknings- og fagfelt innen religionsvitenskapen. Didaktikk betyr «kunsten å undervise» og handler om undervisningens hva, hvordan og hvorfor. Hva skal elevene (studentene) lære om ulike religioner og livssyn, hvordan skal de lære seg det, og hvorfor skal de skal lære seg nettopp dette?

Andre relevante problemstillinger er knyttet til fagets plass og legitimitet i skolen, ulike modeller for religionsundervisning, læreplaner, undervisningens perspektiver, innhold, metoder og arbeidsmåter. Videre dreier det seg om hvilket religionsbegrep man anvender, og hvordan religioner og livssyn fremstilles i klasserommet.

Religionsdidaktikken omhandler også majoritets- og minoritetsperspektiver, ungdomskultur, og klasseromsforskning, og ser også på hvordan religion re-presenteres i lærebøker, film og media, samt hvilken betydning dette får for elevenes (studentenes) kunnskap og forståelse.

Det religionsbegrepet og den religionsforståelsen som legges til grunn får altså betydning for forskning og undervisning i disiplinfaget, i lærerutdanningen og i skolen. På den måten spiller faglig forankring og perspektiver en viktig rolle for hvordan man underviser om religion, og for hva elever og studenter faktisk lærer om religion, uansett om dette er på universitetet eller i skolen.

Se også: Hvordan underviser man i religion? Del 1.  av Marie von der Lippe

Artikkelen og videoen ble først publisert på Religionsoraklene.no. Religionsoraklene er en gruppe religionsforskere fra Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen.

Refleksjonsspørsmål:

  • Hvorfor er religionsundervisning obligatorisk for alle elever i norsk grunnskole i dag?
  • Hvilke forskjeller er det mellom konfesjonell religionsundervisning, det vil si den undervisningen som gis i trossamfunnene, og den som gis i grunnskolen og videregående skole?
  • Hvilken betydning har måten religion representeres (fremstilles) på for det man lærer?
  • Religionsfaget i norsk skole har vært og er fremdeles kontroversielt. Hvorfor er det sånn?

Litteraturtips:

  • Alberts, Wanda 2011: «Religious education in Norway» i: L. Franken og P. Loobuyck (red.): Religious Education in a plural, secularized Society, Münster: Waxmann, 99–114
  • Andreassen, Bengt-Ove (2012). Religionsdidaktikk. En innføring, Oslo: Universitetsforlaget.
  • Anker, Trine og Marie von der Lippe (2014). Religiøst mangfold i skolen, i: Pedagogikk. En grunnbok. Oslo; Cappelen Damm.
  • Gilhus, Ingvild S. (2009). Hva er religion i dag? Religionsbegrep og religionsvitenskap, i: A. Bruvoll, H. Bringeland, N. Gilje og G. Skirbekk (red.): Religion og kultur: Ein fleirfagleg samtale, Oslo: Universitetsforlaget.
  • Smith, Jonathan Z. 1991: «The introductory course: less is better», i: M. Juergensmeyer (red.): Teaching the Introductory Course in Religious Studies: A Sourcebook, Atlanta, Georgia: Scholars Press, 185–192

Lenker:

 ,