Blodige hender av | “Å masturbere er som å ha sine barns blod på hendene”