Universitetet i Oslo

Alkohol og religion har gått hånd i hånd

religioner      |      27/10/2017

Man kan ofte få inntrykk av at forholdet mellom alkohol og religion er ensidig motsetningsfylt. Fullt så enkelt er det ikke, ifølge religionshistoriker Cecilie Endresen.

Av Kai Erik Westergaard

Alkohol har spilt en viktig rolle i religionshistorien helt fra sivilisasjonens barndom. Også her til lands har religion og alkohol gått hånd i hånd. I hvert fall frem til pietismen gjorde sitt inntog på 1700-tallet.

Hør religionshistoriker Cecilie Endresen fra Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved UiO fortelle mer om det i klippet nedenfor.

Hør hva Endresen har å fortelle om muslimers alkoholkonsum i denne videoen: Drikker muslimer? 

Cecilie Endresen er en av foreleserne i høstens nye emne REL1111 Religion i SKAM. Dette emnet tar utgangspunkt i den populære ungdomsserien SKAM for å belyse religionens betydning i dagens norske samfunn. Følg med på Religioner.no for mer om Religion i SKAM.

Religioner.no-lenker:

 , , , , ,