Universitetet i Oslo

Har Europa blitt snikislamisert i århundrer?

religioner      |      08/05/2017

Sufimuslimer har snikislamisert oss siden tolvhundretallet. 

Av Hans Olav Arnesen og Kai Erik Westergaard

Ordet “snikislamifisering” ble introdusert for det norske folk for noen år siden, og viser til islams gradvis voksende innflytelse i det norske samfunnet. Sufismen har, ifølge professor Mark Sedgwick, influert vestlige tenkere alt lenge før muslimsk innvandring i stor skala fant sted i Vest-Europa.

Kan det tenkes at sufiene har snikislamisert oss uten at vi engang har vært klar over det?

Mark Sedgwick er professor i arabiske og islamske studier ved universitetet i Århus. Han har skrevet boken “Western Sufism: From the Abbasids to the New Age”. Religioner.no intervjuet ham da han var i Oslo i forbindelse med forskningsprosjektet Mobile Muslims/Invisible Islam ved religionshistorie på Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved UiO.

 

 , , , , ,