Universitetet i Oslo

Hva er nysufisme?

religioner      |      13/05/2017

Nysufisme, eller vestlig sufisme, er ukjent for mange. Hva er det egentlig?

Av Hans Olav Arnesen og Kai Erik Westergaard

Hva er egentlig nysufisme, hvorfor er forestillinger om et felles utspring for alle religioner, emanasjonslæren og anti-eksoterisme så viktige i nysufismen, og hvor stammer disse forestillingene fra?

Dette blir forklart av Mark Sedgwick, professor i arabiske og islamske studier ved Universitetet i Århus. Han er forfatter av boken Western Sufism: From the Abbasids to the New Age og besøkte Oslo i forbindelse med forskningsprosjektet Mobile Muslims/Invisible Islam ved religionshistorie på Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved UiO.

Mer om nysufisme av Mark Sedgwick: