Universitetet i Oslo

Hva skiller nyplatonisme fra kristendommen?

religioner      |      02/06/2017

Hvordan skiller det nyplatonske og kristne gudsbildet seg fra hverandre?

Av Hans Olav Arnesen og Kai Erik Westergaard

Kristendommen og nyplatonismen eksisterte side om side i senantikken i flere hundre år. Nyplatonske og kristne filosofer var intellektuelle rivaler, Hva er de viktigste forskjellene mellom nyplatonismen og kristendommen?

Filosofiprofessor og bysantolog Torstein Tollefsen mener et vesentlig skille mellom kristendommen og nyplatonismen er synet på det guddommelige. Det kan du høre mer om i klippet nedenfor.

Religioner.no-lenker:

 , , , ,