Universitetet i Oslo

Hvor mye nyplatonisme er det i sufismen?

religioner      |      10/05/2017

Mark Sedgwick kommer til stadighet inn på nyplatonismen i sin bok “Western Sufism”. Hvor mye har egentlig nyplatonismen preget sufismen?

Av Hans Olav Arnesen og Kai Erik Westergaard

Hvor mye nyplatonsk tankegods er det egentlig i sufismen? Mark Sedgwick, forfatter av boken “Western Sufism – From the Abbasids to the New Age“, forklarer.

Religioner.no intervjuet Mark Sedgwick da han var i Oslo i forbindelse med forskningsprosjektet Mobile Muslims/Invisible Islam ved religionshistorie på Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved UiO.

 , ,