Universitetet i Oslo

Kan man være sufi uten å være muslim?

religioner      |      05/05/2017

Mange i Vesten er begeistret for sufisme, men adskillig mindre begeistret for islam i sin alminnelighet. Kan man ha sufisme uten islam?

Av Hans Olav Arnesen og Kai Erik Westergaard

Mange i Vesten liker sufisme, men uten nødvendigvis å synes særlig godt om islam. Man kan tilsynelatende godt ha for eksempel Rumis poesi på nattbordet, men likefullt være skeptisk til islam og muslimer. Enkelte har pekt på at det i Vesten pågår et forsøk på å avislamisere sufismen.

Kan man ha sufisme uten islam?

Det spørsmålet stilte vi Mark Sedgwick da han besøkte Oslo i forbindelse med forskningsprosjektet Mobile Muslims/Invisible Islam ved religionshistorie på Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Sedgwick har skrevet boken “Western Sufism: From the Abbasids to the New Age“, og er professor i arabiske og islamske studier ved Universitetet i Århus.

 

 , , , , ,