Universitetet i Oslo

Kitsj eller høykunst? Om skulpturindustrien i Calcutta.

religioner      |      13/09/2017

Skulpturindustrien i Calcutta blomstrer som aldri før, og etterspørselen møtes av både kunstnere og kommersielle produsenter.

Av Hans Olav Arnesen og Kai Erik Westergaard

Det er fort gjort å bli så opptatt av symbolikken i religiøs kunst at man overser det rent estetiske aspektet ved avbildningene. I dette opptaket vil Moumita Sen, postdoktor ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) ved UiO, oppfordre oss til å la symbolikken ligge og istedet fokuserer på selve håndverket.

Markedet for religiøse skulpturer er stort i Bengal. En boom i religiøse festivaler har sørget for massiv etterspørsel. Den dekkes dels av klassisk skolerte kunstnere, men også av håndverkere fra særlige kaster som lærer å lage skulpturer i hjemmet. Enkelte befinner seg et sted mellom disse to gruppene.

En av disse er Bhaskar Chitrakar, som har laget statuene som nå befinner seg ved IKOS. Han lærte skulpturhåndverket av sin far og sine onkler, men ved å observere kunststudenter tilegnet han seg ferdigheter som gjør at hans verker kan konkurrere med klassisk skolerte kunstneres.

Religioner.no-lenker:

 , , , , , ,