Universitetet i Oslo

Vil du bli publisert? Riv ned de gamle autoritetene!

religioner      |      08/03/2018

Drømmer du om å bli et funklende lys på den akademiske stjernehimmelen og bli publisert på prestisjefylte forlag som Oxford University Press? Da bør du lytte til rådene fra filosofiprofessor Torstein Tollefsen.

Av Hans Olav Arnesen og Kai Erik Westergaard

Mange humanistiske forskerspirer har formodentlig høye ambisjoner om å utmerke seg innenfor sitt fagfelt. For mange inkluderer det et mål om å få sitt arbeid publisert på prestisjefylte forlag, slik som eksempelvis Cambrigde University Press, Routledge eller Oxford University Press, hvor filosofiprofessor Torstein Theodor Tollefsen har utgitt flere bøker.

Tollefsen har flere tips til sultne unge akademikere innenfor humaniora. Ett av dem går ut på å gyve løs på de etablerte autoritetene innenfor ditt felt.

– Det har i hvert fall vært min erfaring, at det å rive ned en del gamle autoriteter, selvfølgelig vise dem tilbørlig respekt, men rive ned en del av konklusjonene deres, kan være litt viktig fordi de sperrer ofte for ny innsikt.

Det er også lurt å opprette kontakt med de fremste ekspertene innenfor feltet.

– Jeg tror også at man ofte vil finne at en del av disse folkene vil være veldig interessert i å komme i kontakt med yngre mennesker som kan bidra til nyskaping.

Tollefsens siste bok “St Theodore the Studite’s Defence of the Icons: Theology and Philosophy in Ninth-Century Byzantium” kommer ut i juli 2018. Også den på Oxford University Press. 

Mer om Torstein Tollefsen på Religioner.no:

Følg med på Religioner.no for mer om religionsfaglig formidling fra noen av landets fremste formidlere. 

 , , , , , , ,