Universitetet i Oslo

Religion er rensket ut av exphil-pensumet

religioner      |      25/05/2017

Lenge var filosofihistorien preget av religiøse tenkere. Det er ikke åpenbart ut i fra pensumlitteraturen på exphil-faget.

Av Hans Olav Arnesen og Kai Erik Westergaard

For mange er exphil-faget deres første virkelige møte med filosofihistorien. Ikke minst gjelder det realfagsstudenter, og mange andre som ikke tar flere filosofifag i løpet av studietiden. Dette gjør exphil-faget langt viktigere enn antall vekttall skulle tilsi, ettersom det i betydelig grad er med på å forme unge nordmenns bilde av vår intellektuelle historie.

Fra antikken og frem til nokså nylig er de fleste tenkerne religiøse. Reflekteres dette godt nok i exphil-pensumet? Hvis ikke, er det i så fall problematisk?

Disse spørsmålene blir besvart av filosofiprofessor Torstein Tollefsen ved Universitetet i Oslo i klippet nedenfor.

Religioner.no-lenker:

 , , , ,