Universitetet i Oslo

Vil vi ofre våre barn på udødelighetens alter?

religioner      |      05/05/2017

Dag Endsjø mener at fysisk “udødelighet” gjennom livsforlengende teknologi vil måtte betales for med våre etterkommeres liv.

 Av Hans Olav Arnesen og Kai Erik Westergaard

Alt for 3000 år siden forsøkte den sumeriske helten Gilgamesj å knekke udødelighetskoden, men mislyktes. I dag mener stadig flere at det er et spørsmål om når, ikke om, sterkt livsforlengende teknologi blir tilgjengelig.

Dag Endsjø, religionshistorieprofessor ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved UiO mener likevel at slik udødelighet vil ha sin pris. For at vi skal kunne leve “evig” må vi nekte nye generasjoner å bli født.

Endsjø mener det vil minne litt om stemoren i eventyret om Snøhvit. Hun prøvde å drepe sine barn. Vi vil sørge for at de aldri blir født.

– Jeg vet ikke om det er noe å trakte etter.

Mer av Dag Endsjø:

Mer om udødelighet:

 

 , , , , , ,