Fra livssynssamfunnene

Ahmadiyya: Ekteskapet er meget viktig i islam

Uenighetens fellesskap      |      22/05/2018

Hvordan forholder ahmadiyyamuslimer seg til ekteskapet?

Av Hans Olav Arnesen, Kai Erik Westergaard og Oda Aksetøy

Ekteskapet er en av de mest grunnleggende institusjonene i ethvert samfunn. Hvordan forholder ahmadiyyamuslimer seg til ekteskapet? Har man lov til å skille seg, og kan man i så fall gifte seg på nytt?

Det kan du høre Truls Noor Ahmad Bølstad fra Ahmadiyya Muslim Jama´at fortelle mer om i videoen nedenfor.

 

Opptaket er gjort i forbindelse med Uenighetens fellesskap-prosjektet som utføres av Religioner.no i samarbeid med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og flere titalls norske tros- og livssynsorganisasjoner.

Følg med på Religioner.no for mer om ulike tros- og livssynssamfunns syn på ekteskapet.

 , , , , , ,