Fra livssynssamfunnene

Alle som er voksne og villige kan gifte seg i Church of Satan

Uenighetens fellesskap      |      01/06/2018

Hør Marius Huseby fortelle om Church of Satans syn på ekteskapet.

Av Hans Olav Arnesen, Kai Erik Westergaard og Oda Aksetøy

Ekteskapet anses som en av de mest grunnleggende sosiale institusjonene i svært mange religioner. Slik er det ikke i Church of Satan. Der anses ekteskapet som høyst valgfri ritualisering av kjærligheten mellom to personer.

Hør Marius Huseby fortelle om Church of Satans syn på ekteskapet i videoen nedenfor.

Opptaket er gjort i forbindelse med Uenighetens fellesskap-prosjektet som utføres av Religioner.no i samarbeid med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og flere titalls norske tros- og livssynsorganisasjoner.

Følg med på Religioner.no for mer om ulike tros- og livssynssamfunns syn på ekteskapet.

 , ,