Fra livssynssamfunnene

Den katolske kirke: Ekteskapet er et bilde på Guds kjærlighet til verden

Uenighetens fellesskap      |      22/05/2018

Hva er Den katolske kirkes syn på ekteskapet?

Av Hans Olav Arnesen og Kai Erik Westergaard

Den katolske kirke er verdens største trossamfunn. Hvordan ser katolikkene på ekteskapet? Hva gjør man dersom et ekteskap ikke fungerer?

Disse spørsmålene svarer Pål Bratbak fra Den katolske kirke i Oslo på i videoen nedenfor.

 

Opptaket er gjort i forbindelse med Uenighetens fellesskap-prosjektet som utføres av Religioner.no i samarbeid med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og flere titalls norske tros- og livssynsorganisasjoner.

 , , , ,