Fra livssynssamfunnene

Den norske kirke: Vi er skapt til kjærlighet

Uenighetens fellesskap      |      22/05/2018

Hvordan forholder Den norske kirke seg til ekteskapet?

Av Hans Olav Arnesen, Kai Erik Westergaard og Oda Aksetøy

Den norske kirke er Norges største trossamfunn. Hvordan ser de på ekteskapet? Tillater de likekjønnede ekteskap? Hvordan forholder de seg til skilsmisse og gjengifte?

Dette og mer forteller Paul Erik Wirgenes fra Den norske kirke om i denne videoen.

 

Opptaket er gjort i forbindelse med Uenighetens fellesskap-prosjektet som utføres av Religioner.no i samarbeid med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og flere titalls norske tros- og livssynsorganisasjoner.

Følg med på Religioner.no for mer om ulike tros- og livssynssamfunns syn på ekteskapet.

 , , , , ,