Fra livssynssamfunnene

Det er ikke en selvfølge at trossamfunn skal motta offentlig støtte

Uenighetens fellesskap      |      10/04/2018

Asle Ambrosius Dingstad forteller om Den nordisk-katolske kirkes syn på offentlig støtte til trossamfunn.

Av Hans Olav Arnesen, Kai Erik Westergaard og Oda Aksetøy

Den nye loven om tros- og livssynssamfunn er nå utsatt til våren 2019, men forslagene som har blitt nevnt har vakt mye oppsikt. Ikke minst fordi det foreslås å endre støtteordningene til tros- og livssynssamfunn.

Hva mener trossamfunnene selv om det å motta offentlig støtte? Det kan du finne ut av ved å følge med på Religioner.no.

I videoen nedenfor kan du høre presten Asle Ambrosius Dingstad fra Den nordisk-katolske kirke fortelle om deres syn på offentlig støtte til tros- og livssynssamfunn.

Opptaket er gjort i forbindelse med Uenighetens fellesskap-prosjektet som utføres av Religioner.no i samarbeid med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og flere titalls norske tros- og livssynsorganisasjoner.

 , , ,