Fra livssynssamfunnene

Det er ingen sjelevandring i buddhismen

Uenighetens fellesskap      |      11/01/2018

Begrepet gjenfødsel er viktig i buddhismen, men ikke i betydningen sjelevandring, forteller buddhistmunk Manirathana Thero.

Av Kai Erik Westergaard

Hva skjer med oss når vi dør? Gitt at vi alle må dø er det et spørsmål alle religioner må ta stilling til.

Manirathana Thero fra Tisarana Sri Lanka Buddhist Association in Norway forteller at buddhister tror på gjenfødsler, i likhet med mange andre religioner. En svært viktig forskjell er imidlertid at man ikke tror at det finnes en sjel som vandrer videre etter at vi dør.

Hør Manirathana Thero beskrive theravadabuddhisters oppfatning om hva som skjer med oss når vi dør.

Opptaket er gjort i forbindelse med Uenighetens fellesskap-prosjektet som utføres av Religioner.no i samarbeid med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og flere titalls norske tros- og livssynsorganisasjoner, inkludert Tisarana Sri Lanka Buddhist Association in Norway.

Vil du lære mer om ikke-sjel (anatman)-læren, skandhaer og gjenfødsler i buddhismen kan du lese noen av artiklene nedenfor.

 

 , , , , , , , , , ,