Fra livssynssamfunnene

Det finnes en egen seremoni for skilsmisse i jødedommen

Uenighetens fellesskap      |      25/05/2018

Ekteskapet er av sentral betydning i jødedommen, men dersom det skulle gå i oppløsning finnes det en egen religiøs seremoni for dette.

Av Hans Olav Arnesen, Kai Erik Westergaard og Oda Aksetøy

Jødedommen legger stor vekt på ekteskapet som en sentral sosial institusjon. Likefullt er det ikke alle ekteskap som fungerer. Jøder som vil skille seg må gå gjennom en egen religiøs seremoni før de kan gifte seg på ny.

Hør Eliana Hercz fra Det mosaiske trossamfunn i Oslo fortelle mer om det jødiske synet på ekteskapet i videoen nedenfor.

Opptaket er gjort i forbindelse med Uenighetens fellesskap-prosjektet som utføres av Religioner.no i samarbeid med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og flere titalls norske tros- og livssynsorganisasjoner.

Følg med på Religioner.no for mer om ulike tros- og livssynsorganisasjoner syn på ekteskapet.

 , , , ,